Home

Radiologisch onderzoek

Radiologisch onderzoek - Maasziekenhuis Pantein Boxmeer

Röntgenonderzoek - Radiologie - Catharina Ziekenhui

 1. Magnetic Resonance Angiografie. Mammografie. MR colpo-cysto-defaecografie (CCD) MR endometriose. MR-angiografie (MRA) MR-scan (magnetische resonantie) MR-scan van de spieren. MRI
 2. Radiologie. Op de afdeling Radiologie vinden verschillende beeldvormende onderzoeken plaats. De meeste onderzoeken maken gebruik van röntgenstraling. Daarnaast gebruiken we voor de onderzoeken ook geluidsgolven (echografie), magneetvelden (MRI) en radioactieve stoffen (nucleair onderzoek)
 3. Radiologie bij kinderen. Krijgt uw zoon of dochter een onderzoek op de afdeling Radiologie? Als ouder of verzorger mag u altijd bij het onderzoek van uw kind aanwezig zijn. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een eigen kinderwebsite: www.halloziekenhuis.nl. Hier kan uw kind alvast kennismaken met het ziekenhuis
 4. Als een vrouw zwanger is, wordt in gezamenlijk overleg met de vrouw, de aanvragend arts en de radioloog nagegaan of het röntgenonderzoek kan worden vervangen door een onderzoek waarbij geen straling wordt gebruikt (bijv. echografie met behulp van geluidsgolven of MRI, waarbij radiogolven worden gebruikt) of dat het onderzoek kan worden uitgesteld tot na de zwangerschap
 5. g heupdysplasie. Voor de screening van heupdysplasie (DDH) wordt er in het LUMC voornamelijk gebruikt gemaakt van echo en röntgenonderzoek. Voor kinderen jonger dan 6 maanden wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van echo-onderzoek
 6. Een overzichtsfoto van de buik kan worden gemaakt om een algemeen beeld van de toestand in de buik te krijgen. Ook kan het informatie geven over bijv. een mogelijke verstopping, of een uitgezette darm. Een foto van de longen (thoraxfoto) wordt gemaakt om bij de start van bepaalde medicijnbehandelingen tuberculose uit te sluiten

Op de afdeling Radiologie van Alrijne kunt u terecht voor onderzoeken en behandelingen met beeldvormende technieken, zoals röntgenonderzoek, CT-onderzoek, MRI-onderzoek, onderzoek van de bloedvaten (angiografie), röntgenfoto van de borst (mammografie), echografisch onderzoek en doorlichting. Uw huisarts of een medisch specialist uit het ziekenhuis kan u naar ons doorverwijzen Soms stuurt uw arts u door naar de afdeling Radiologie. De radiologen van het Catharina Ziekenhuis onderzoeken door middel van verschillende technieken wat er met uw organen aan de hand is. Op de afdeling Radiologie vinden verschillende soorten onderzoek plaats bijvoorbeeld door middel van röntgenstraling, ultrageluid (echografie) of magnetische resonantie (MRI)

Wat is radiologie? Röntgenfoto's, CT-scans, echo's, MRI-scans, dit zijn allerlei methoden waarmee de radioloog tot het stellen van diagnoses komt. Radiologie houdt zich bezig met het vaststellen van aard en plaats van aandoeningen en letsels en ziektes. Daarbij wordt dus gebruik gemaakt van röntgen- en ander onderzoek Voor radiologisch onderzoek kunt terecht op onze ziekenhuislocaties in Utrecht, Nieuwegein en Woerden. Door de coronamaatregelen is radiologisch onderzoek niet mogelijk op onze poliklinieken in Houten en Mijdrecht. Op polikliniek Overvecht is beperkt radiologisch onderzoek mogelijk Röntgenonderzoek moet altijd worden aangevraagd door een arts en neem voor het onderzoek altijd uw verwijzing mee. Voor de volgende onderzoeken dient u een afspraak te maken: MRI-scan , CT-scan , echo , DEXA en mammografie (röntgenfoto van de borsten). U kunt hiervoor bellen met de afdeling Radiologie, via (020) 755 7078

Radiologie - Wikipedi

 1. mogelijk belastend en zo goedkoop mogelijk moet zijn
 2. De website van MST maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om u via deze site zo goed mogelijk te bedienen
 3. g. De afdeling Beeldvor
 4. Onderzoeken Rijnstate Arnhem. CT-scan; MRI-scan; echografie; mammografie; onderzoek en behandeling van de bloedvaten; foto's van skelet, longen en buik; onderzoek onder doorlichting; nucleair geneeskundig onderzoek; PET-/CT-onderzoek (kelder, route 02) botdichtheidsmeting (DEXA-scan) Rijnstate Zevenaar. Telefoonnummer Radiologie: 088 - 005 989
 5. Een radioloog (de medisch specialist van de afdeling Radiologie) en de logopedist voeren het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek zit of staat u rechtop zodat u kunt eten en drinken. De logopedist of de radiodiagnostisch laborant reikt u eten en drinken aan of dienen het toe. Zij geven u ook instructies tijdens het slikken
 6. De radioloog of een radiologisch laborant maakt beelden met röntgenstraling of met geluidsgolven (echografie). De radioloog bekijkt deze beelden. Hierna schrijft de radioloog in een brief aan uw huisarts of specialist wat de resultaten zijn van het onderzoek

A1 onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten bij een prospectief gevolgde goed gedefinieerde patiëntengroep met een tevoren gedefinieerd beleid op grond van de te onderzoeken testuitslagen, of besliskundig onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van A2-niveau als basis worden gebruikt en voldoende rekening. Bij klassieke radiologie wordt gebruik gemaakt van ioniserende röntgenstralen. Röntgenstralen moeten best zoveel mogelijk vermeden worden bij zwangeren. Als contraststof toegediend werd via de arm, is het zinvol om veel te drinken na het onderzoek om zo de eventuele contraststof zo snel mogelijk te verwijderen Beelden van radiologische onderzoeken die voor medische doeleinden worden gebruikt, worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de behandelaar, als deze hiertoe een schriftelijk verzoek indient en in Nederland als medisch specialist, huisarts of tandarts is geregistreerd. U wordt verzocht hiervoor toestemming te verlenen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant. Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan Radiodiagnostisch onderzoek maakt deel uit van de serie Leerboeken voor radiologisch laboranten. Deze serie leerboeken is een gezamenlijk project van de Raad Beroepsopleiding Radiologisch Laboranten (BRL), de Vereniging van Opleidingsinstituten voor Radiologisch Laboranten (VORL) en Uitgeverij De Tijdstroom Tarieven Genoemde tarieven zijn maximum tarieven en kunnen per zorgverzekeraar verschillen. In ieder geval betaalt u niet meer dan de hier genoemde tarieven (meestal een aantal procent lager). U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar de exacte tarieven. Naast de tariefafspraken kunnen de kosten van uw onderzoek ook afwijken doordat u Radiologisch dikkedarmonderzoek Radiologie. Bij een onderzoek van de dikke darm worden röntgenfoto's gemaakt van het gedeelte van de dikke darm tussen de stoma en de anus. Deze foto's geven informatie over de kwaliteit van de operatienaad en dit gedeelte van de dikke darm

Onderzoek Echografie op Radiologie - Radboudum

Op de afdeling Radiologie vinden verschillende beeldvormende onderzoeken plaats. De meeste onderzoeken maken gebruik van röntgenstraling. Daarnaast gebruiken we voor de onderzoeken ook geluidsgolven (echografie), magneetvelden (MRI) en radioactieve stoffen (nucleair onderzoek) CT-onderzoek. Een ronddraaiende röntgenbuis fotografeert dwarsdoorsnedes van het lichaamsdeel. Vaak dient een radiologisch onderzoek als aanvullend onderzoek van een bepaald spreekuur, zoals het spreekuur neurologie. Radiologie bestaat bij DC Klinieken alleen uit diagnostiek, we doen geen behandelingen Wat is radiologie? Een röntgenapparaat kan met behulp van röntgenstralen foto's maken van de binnenkant van het lichaam. Vanwege hun doordringende vermogen kan met name het skelet op die manier goed bekeken worden, maar ook andere organen zoals de longen. Het röntgenonderzoek heeft een vlucht genomen met de introductie van de digitale röntgen. Beelden kunnen

Radiologische onderzoeken UZ Leuve

Industrieel Radiografisch Onderzoek (RT) maakt gebruik van röntgen- of gammastraling om opnamen te maken die defecten binnen in het materiaal kunnen tonen. Deze technologie wordt breed toegepast om de materiaalkwaliteit van lassen, gietstukken, pijpleidingen, gemachineerde onderdelen, drukvaten en andere objecten vast te stellen Radiologie gebruikt vier soorten onderzoek om afwijkingen in uw lichaam goed in beeld te brengen. Dit zijn röntgenonderzoek, echo, CT-scan en MRI. De radiologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben brede ervaring, in het bijzonder met onderzoeken naar borstkanker, longziekten, maag-darm-leveraandoeningen en complexe radiologische behandelingen zoals dotterbehandelingen Radiologische onderzoeken Patiënten worden voor onderzoek of behandeling op de afdeling Radiologie altijd verwezen door de huisarts of door de medisch specialist. U bent doorverwezen omdat uw huisarts of een medisch specialist meer informatie nodig heeft voor het stellen van een diagnose, het maken van een behandelplan of informatie over het verloop van uw ziekte of genezing Radiologisch onderzoek wordt vooral gebruikt om vast te stellen welke schade de systeemvasculitis heeft aangericht in de organen. Er zijn verschillende radiologische onderzoeksmethoden. De bekendste zijn het röntgenonderzoek en de echografie

Vanaf 1 maart 2013 zijn voorschrijvers van onderzoeken medische beeldvorming (radiografieën, CT-scans, NMR, echografieën) verplicht een aantal vermeldingen op het voorschrift op te nemen. De voorschrijvers vinden hier toelichtingen over het doel en de inhoud van deze nieuwe regels Hieronder ziet u de onderzoeken die op de afdeling Radiologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis worden uitgevoerd De meeste onderzoeken worden uitgevoerd door een radiologisch laborant (MBB'er) onder verantwoordelijkheid van een gespecialiseerde arts, de radioloog. Deze beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een verslag dat naar de arts wordt gestuurd die het onderzoek heeft aangevraagd Beelden van radiologische onderzoeken die voor medische doeleinden worden gebruikt, stellen we kosteloos ter beschikking aan de behandelaar. Deze moet hiertoe een schriftelijk verzoek indienen en in Nederland als medisch specialist staan geregistreerd Op de afdeling Radiologie onderzoeken wij uw lichaam om meer te weten te komen over uw klachten of ziekte. We gebruiken hiervoor technieken als röntgenfoto's, MRI-scan, CT-scan, mammografie, angiografie en echografie

Radiologie - UMC Utrech

In het Radiologisch Centrum van het HagaZiekenhuis werken veel experts samen. Zo kunnen we u goed onderzoeken en de best mogelijk behandeling geven Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent assisteert de radioloog bij de uitvoering van de onderzoeken De afdeling Radiologie heeft ongeveer 145 medewerkers, waaronder administratief medewerkers, radiodiagnostisch laboranten, echolaboranten en radiologen. Op onze afdeling worden radiologisch laboranten, echolaboranten en radiologen opgeleid. Waar kan ik terecht voor een radiologisch onderzoek? Elke locatie van het MST heeft een afdeling Radiologie Een radiologisch laborant is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek met boven beschreven onderzoeksmethoden. Een radioloog stelt een diagnose aan de hand van de onderzoeksresultaten. Tevens heeft de radioloog de beschikking over chirurgische technieken om in bepaalde gevallen via kleine toegangspoorten, zoals een sneetje in een ader/slagader of de buikholte, aandoeningen in het. Radiologie → Onderzoeken. Algemeen onderzoek - buikoverzicht/BOZ; Algemeen onderzoek - thorax; Algemeen onderzoek - schedel; Algemeen onderzoek - sinus; Algemeen onderzoek - wervelkolom; Algemeen onderzoek - extremiteiten; Echografie - algemeen; Echografie - bovenbuik; Echografie - onderbuik; Echografie - mammae; Echografie - nieren; CT scan.

Via ZorgDomein vraagt u snel en efficiënt radiologisch, cardiologisch en endoscopisch onderzoek aan bij Isala. Met deze diagnostiek kunnen wij voor u vaststellen of een lichaamsdeel of orgaan ziek of beschadigd is Radiologisch onderzoek. Bij radiologische onderzoeken kun je denken aan een echografie, CT-scan of MRI-scan. Echografie. Bij een echografie worden organen zichtbaar door een weerkaatsing van ultrasone geluidsgolven. Dit kan een inwendig onderzoek zijn van de endeldarm (endo-echografie) of een uitwendig onderzoek waarbij de buikorganen worden. Het team van radiologie onderzoekt patiënten met röntgenstraling, geluidsgolven of magneetvelden. De onderzoeken helpen bij het vinden van een diagnose. Heeft u een afspraak op de radiologie? Dan gaat deze afspraak gewoon door. Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Bel dan de radiologie: (023) 224 0040 De radiodiagnostisch laborant is een medewerker van de afdeling radiologie. De laborant doet (of ondersteunt) diagnostisch onderzoek naar de herkomst van bepaalde klachten. Een radiodiagnostisch laborant onderzoekt patiënten met behulp van röntgenfoto's, geluidsgolven (echografie) en magnetisme (MRI scans) Radiologisch onderzoek Als je iets voelt in de borst, of als er tijdens een preventief onderzoek een borstletsel gevonden wordt, kan je bij de dienst Radiologie terecht voor verder onderzoek. Meestal gebeurt dat onderzoek via mammografie en echografie

CliniX Zaanstad en Saendelft Zelfstandige kliniek voor radiologisch onderzoek aangevraagd door uw huisarts. Daarnaast bieden we ook behandelingen tegen overmatig transpireren, rimpels in het gezicht en spataderen Over het onderwerp Radiologisch borstonderzoek (mammografie) heeft Bravis ziekenhuis een patientenfolder beschikbaar gesteld. Bekijk deze direct, of print de folder uit Radiologisch onderzoek voor NKO Op de dienst radiologie van ons ziekenhuis wordt op een hoog niveau de radiologie van ons vakgebied, de NKO, bedreven. Dr. Bert De Foer, Prof. Dr. Jan Casselman en Dr. Anja Bernaerts zijn in deze discipline en meer bepaald de neurotologische beeldvorming bijzonder bekwaamd. Dr. Bert. Voor radiologische onderzoeken op verwijzing van de huisarts waarvoor u een afspraak moet maken, kunt u telefonisch contact opnemen met het loket Planning en Logistiek (P&L). Het loket P&L is voor patiënten bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, via telefoonnummer (077) 320 61 61. Opvragen van röntgenfoto's en MRI scan

Specifieke info over onderzoeken op radiologie: az Sint

Het radiologisch onderzoek vindt plaats bij de Mammapoli, locatie Sneek of Emmeloord. Onderstaand stappenplan beschrijft wat u ongeveer van het onderzoek kunt verwachten. > Verwijzing. Uw specialiste, huisarts of een medewerker van het Bevolkingsonderzoek verwijst u door voor radiologisch onderzoek van uw borsten In het team op de afdeling Radiologie werken medewerkers met verschillende vakgebieden. Radioloog Een radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van radiologische onderzoeken. Deze specialist kan vaststellen of er sprake is van een bepaalde afwijking en/of ziekte en kan aan de hand van het onderzoek een diagnose stellen Op de afdeling Radiologie worden 'beeldvormende technieken', zoals röntgenfoto's en echo's, gebruikt om bijvoorbeeld een eventuele ziekte of breuk bij u op te sporen of vast te stellen. De radioloog kan verschillende onderzoeken inzetten om te zien wat er in uw lichaam gebeurt, zoals röntgenfoto's en CT-scanning (röntgenstralen), echografie (geluidsgolven) en MRI (radiofrequentie en. Borstafwijkingen onderzoek en diagnostiek bij borstkanker. Om tot een juiste diagnose en behandeling van borstkanker te komen is naast lichamelijk onderzoek ook radiologisch en microscopisch onderzoek noodzakelijk: Radiologisch onderzoek Mammografie. Een mammografie is een röntgenfoto van de borst

Radiologisch onderzoek. Als uw huisarts of medisch specialist niet met zekerheid kan vaststellen waar uw klachten vandaan komen, kan hij u doorverwijzen naar de afdeling Radiologie (röntgenafdeling). Daar maakt men met beeldvormende technieken een gedetailleerd beeld van de weefsels, botstructuren of organen die uw klachten veroorzaken Op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van Tergooi vinden verschillende soorten beeldvormend onderzoek plaats. Bijvoorbeeld door middel van: Röntgenfoto's, Echografie, CT-scan, MRI-scan en Nucleair geneeskundige onderzoeken met behulp van radioactieve stoffen Afhankelijk van het soort onderzoek mag uw huisdier meteen na het onderzoek of pas de volgende dag weer mee naar huis. Ondertussen bekijkt de radioloog de beelden, beoordeelt deze en bespreekt ze met de behandelend specialist of uw dierenarts. Deze stelt de uiteindelijke diagnose of het behandelplan op, mede op basis van het radiologisch onderzoek Het onderzoek Het onderzoek bestaat uit twee delen. Allereerst heeft u een onderzoek op de echografie kamer. De radiodiagnostisch laborant of radiologisch assistent vraagt u het te onderzoeken lichaamsdeel te ontbloten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. We beginnen met het desinfecteren van de huid. Daarn

Diagnose: beeldvorming

Via Zorgdomein/Beeldvormend kunnen huisartsen radiologisch onderzoek aanvragen. huisartsen: 0413 - 40 19 60. n.b. dit telefoonnummer is uitsluitend bedoeld voor huisartsen die een onderzoek willen aanvragen! aan te vragen onderzoeken. Bij het maken van de afspraak krijgt u informatie over de maximale wachttijden Interventionele radiologie A-Z aanbod Je zwangerschap of vermoeden van zwangerschap te vermelden op het ogenblik van de afspraak en/of voor de start van het onderzoek! Te verwittigen indien je een gemaakte afspraak niet tijdig of helemaal niet kan nakomen

Radiologie bij kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis Een radiologisch onderzoek kan spannend zijn voor uw kind. We zorgen er daarom voor dat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt. We leggen op een eenvoudige manier hoe het onderzoek werkt. Voor een radiologisch onderzoek heeft u altijd een verwijzing van uw (huis)arts nodig Tijdens de Dag van het Onderzoek 2016 op woensdag 22 juni vielen drie Inholland-onderzoekers in de prijzen. De juryprijs ging naar het onderzoek van Harmen Bijwaard en Geert de Vries, dat zich richtte op stralingsdoses in ziekenhuizen. Bob Götte kreeg de Publieksprijs voor het peerreviewproces voor studenten Communicatie dat hij ontwikkelde

Radiologische onderzoeken. Er bestaan verschillende types radiologische onderzoeken. Een radiologisch onderzoek kan wettelijk enkel gebeuren op voorschrift van een behandelend arts. U hebt altijd een voorschrift nodig waarop het type en de reden voor het onderzoek vermeld staan Je huisarts of je specialist heeft een radiologisch onderzoek voorgeschreven. Afhankelijk van het type onderzoek is al dan niet een afspraak noodzakelijk. Voor een afspraak kan je steeds terecht op het onthaalsecretariaat (route 74) van de afdeling of telefonisch op het nummer 03 640 20 90 Vertalingen in context van Radiologisch onderzoek in Nederlands-Frans van Reverso Context: Betreft: Radiologisch onderzoek ten behoeve van de leeftijdsbepalin

Radiologie Jeroen Bosch Ziekenhui

Biopsie bij radiologisch onderzoek. Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Dit stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht. Afspraken. Radiologie +32 16 34 36 60 - werkdagen van 8 tot 17 uur. Bekijk uw afspraken via mynexuzhealth. Kunt u niet. VERZOEK OM EEN KOPIE VAN EEN RADIOLOGISCH ONDERZOEK Geachte mevrouw/meneer, U heeft ons verzocht om een kopie van uw onderzoek; gemaakt op de afdeling Radiologie. Graag uw aandacht voor het volgende: 1. Als een medisch specialist van een ander ziekenhuis of uw huisarts over uw foto's zou willen beschikken, moet deze dokte

Voorlichting over straling aan patiënten Nederlandse

Radiologie krijgt binnen de gezondheidszorg dan ook een steeds belangrijkere rol. Wij maken gebruik van röntgenstraling (röntgenfoto's en CT-scan), geluidsgolven (echografie) of magnetische velden en radiogolven (MRI-scan). Elk van de technieken heeft specifieke voor- en nadelen Wat is radiologie? Radiologie of medische beeldvorming richt zich op het in beeld brengen en interpreteren van afwijkingen in het lichaam. Vroeger werd er voornamelijk gebruik gemaakt van röntgenstralen. De discipline is de laatste jaren zeer sterk gegroeid en omvat nu naast RX en CT ook mammografie, echografie en MRI

Zwangerschap | FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire

De afdeling radiologie houdt zich bezig met het opzoeken van de aard en de plaats van een ziekte, letsel of aandoening. Bij de radiologische onderzoeken maken we gebruik van röntgenstralen (bij röntgenonderzoek, mammografie, botdichtheidsmeting), geluidsgolven (bij echografie) en magnetische velden (bij MRI-onderzoek) Door middel van radiologisch onderzoek kan vastgesteld worden of een lichaamsdeel of orgaan ziek of beschadigd is. Dit onderzoek gebeurt met röntgenstralen (röntgenfoto en CT-scan), ultrageluid of elektromagnetische velden . Jaarlijks doen wij ongeveer 160.000 verrichtingen Radiologisch werkers (A en B) en Non Destructief Onderzoek (NDO) Iedereen die werkzaamheden met ioniserende straling verricht, moet in de gelegenheid gesteld worden periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzocht te worden, gericht op de bijzondere gevaren voor de gezondheid die werken met ioniserende straling met zich meebrengt Radiologie. Angiografie is een röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten met behulp van contrastmiddel worden afgebeeld. Dit wordt gedaan via een slangetje (katheter) dat (meestal) via de liesslagader wordt ingebracht. Onderzoek. Voor dit onderzoek wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis. Met een bed wordt u naar de afdeling radiologie gebracht

Radiologie. Op de afdeling Radiologie wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen, geluidsgolven en magnetische velden om ziekten, letsels en aandoeningen te onderzoeken en in beeld te brengen. Met behulp van de modernste apparatuur voor Röntgen, Echografie, een 1.5 Tesla MRI en een CT-scan De voornaamste beschikbare radiologische onderzoeken zijn de echografie, CT-scan, MRI, angiografie en radio-isotopenscan. De gewone Rx of röntgenfoto geeft vooral informatie over vast weefsel zoals bot, en minder over zachte weefsels en bloedvaten

Voor radiologische onderzoeken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist uit het ziekenhuis. Radiologie in het St. Anna Ziekenhuis. Het specialisme radiologie van het St. Anna Ziekenhuis biedt een breed pakket aan onderzoeken, waaronder echografie, MRI-scan en röntgenfoto's een of meerdere onderzoeken voorstelt ook andere inlichtingen die belangrijk kunnen zijn voor de radioloog toevoegt. Dit omvat minstens een eventuele zwangerschap, de aanwezigheid van allergieën, diabetes, nierinsufficiëntie, implantaten. de eerder uitgevoerde relevante onderzoeken vermeldt, in zoverre ze bekend kunnen zij

Er zijn verschillende radiologische onderzoeksmethoden. De bekendste zijn het röntgenonderzoek en de echografie. Daarnaast wordt er ook vaak gebruik gemaakt van computertomografie (de CT-scan), de angiografie en de kernspintomografie (de MRI-scan). Röntgenonderzoek Een radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van radiologische onderzoeken. Deze specialist kan vaststellen of er sprake is van een bepaalde afwijking en/of ziekte en kan aan de hand van het onderzoek een diagnose stellen. De radiologen hebben allemaal een eigen specialisme binnen hun vakgebied MRI-scan - radiologie; Spect-CT - nucleaire geneeskunde; Angiografie (interventie)- radiologie; PET-scan - nucleaire geneeskunde; Voor al deze onderzoeken heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. De meeste onderzoeken worden door een MBB'er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) uitgevoerd

Een pathologische proximale femurfractuur: denk ook aan

Radiologische beeldvorming heupdysplasie LUM

U kunt bij radiologie terecht voor onder andere de volgende onderzoeken: een CT-scan, MRI, echografie, mammografie of het maken van een röntgenfoto. Uw (huis)arts gebruikt de uitslagen van een radiologisch onderzoek mede om een diagnose te stellen De afdeling Radiologie is nauw verweven met de patiëntenzorg binnen Tjongerschans. Het grootste deel van de radiologische onderzoeken vindt plaats op de afdeling Radiologie. In enkele gevallen komt het voor dat het onderzoek op een andere afdeling plaatsvindt, bijvoorbeeld op de operatieafdeling of de verpleegafdeling, omdat de patiënt dan niet vervoerd hoeft te worden De radioloog of een radiologisch laborant doet dit met röntgenstraling (röntgenfoto of C-scan), geluidsgolven (echografie) of een zeer sterk magneetveld (MRI). De radioloog bekijkt deze beelden. Hierna schrijft de radioloog in een brief aan uw huisarts of specialist wat de resultaten zijn van het onderzoek

Bij een radiologisch onderzoek brengt u steeds het volgende mee: Aanvraagformulier (voorschrift) van uw huisarts of verwijzende arts (dit formulier vermeldt immers de aard van het onderzoek, het waarom van het onderzoek en de gegevens van de aanvragende arts). Een geldige verwijsbrief van uw arts is verplicht De radioloog houdt zich bezig met het verrichten van onderzoek en het stellen van diagnoses. De radioloog beschikt over verschillende methodes om te zien wat er in het lichaam van een patiënt gebeurt. Er wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling, geluidsgolven of magnetisme om weefsels en organen van het lichaam zichtbaar maken. De afdeling Radiologie (Medische Beeldvorming) speelt vaak een. Interventieradiologie. Angiografie, dotter- en stentbehandeling op de afdeling Radiologie. CT-geleide ablatie niertumoren (RFA/MWA of cryo ablatie) op de afdeling Radiologie. Diagnostische neuro-angiografie (cerebrale angiografie): een röntgenonderzoek van de bloedvaten in de hersenen De afdeling Radiologie doet beeldvormend onderzoek naar de aard en plaats van een ziekte of letsel. Daarnaast gebuikt de afdeling beeldvormende technieken bij bepaalde behandelingen. Denk daarbij aan het aanprikken van gewrichten om zeer gerichte medicatie toe te dienen

Radiologie bij dieren - Röntgenfoto’s bij huisdierenCoschappen - Startpuntradiologie

Radiologisch onderzoek - Zorg in het UMC

Een echografie is een radiologisch onderzoek dat gebruikmaakt van geluidsgolven om organen en structuren in het lichaam in beeld te brengen. Die geluidsgolven kun je niet horen. Een sonde stuurt geluidsgolven in het lichaam. De sonde vangt de golven op die weerkaatsen op organen en andere weefselstructuren Wat is radiologie? Onderzoeken FAQ Afspraak Professionals. Handige links. Kraamafdeling Radiologie Anesthesie Stage Jobs Kinderen Groter lettertype Deelwebsites. Contactgegevens. HHLeuven Naamsestraat 105 3000 Leuven Route via google.be/maps . Algemeen nummer. Tel: 016.

ZiROP by Amsterdam UMC - Issuu

De term radiologie betekent letterlijk het stellen van een diagnose met behulp van straling. Het is een methode om het menselijk lichaam in beeld te brengen. Ook kan de werking van bijvoorbeeld organen worden aangetoond De afdeling Radiologie van het Elkerliek ziekenhuis is voorzien van alle moderne technieken die er op radiologisch gebied zijn. Op de afdeling vinden de volgende onderzoeken plaats: bucky onderzoek (eenvoudige onderzoeken van botten en longen) doorlicht onderzoek (onderzoek met behulp van een life beeld op een monitor

Forensische Geneeskunde - Anatomie en Fysiologie - StudeerSnel

Hoe werkt de website? De colleges zijn onderverdeeld volgens coschappen - lichaamsdelen - technieken Kies je coschap onder de knop coschappen of laat je begeleiden met de optie vind je college onder coschappen. Wil je liever eerst meer algemene praktische informatie over de radiologie, klik dan op basiskennis.. Inloggen/registratie is NIET nodig, je kan dus meteen beginnen Beeldvormend medisch onderzoek of medische beeldvorming is in de geneeskunde onderzoek, waardoor een beeld (plaatje) van het inwendige van het lichaam wordt gemaakt. Het staat in tegenstelling tot bijvoorbeeld laboratorium-onderzoek In het Radiologisch Centrum werken veel experts samen. We maken röntgenfoto's, echo's, MRI-scans en CT-scans. Ook doen we nucleair onderzoek. Met deze foto's, echo's en scans kunnen we de binnenkant van het lichaam bekijken

 • Bedankt voor het afgelopen jaar gedicht.
 • Lippenstift wintertype.
 • Airpress Tacker onderdelen.
 • INTERSPORT Oostenrijk.
 • Oude werkbank.
 • Gold Conditioner.
 • Vind hij me leuk lichaamstaal.
 • Groente in braadzak.
 • Gta 4 Trainer.
 • Woongroep Utrecht klooster.
 • Weekschema de gruffalo.
 • Cardiologie Centrum Renkum.
 • Peritoneaal dialyse wiki.
 • Castro1021 dutch.
 • Dvhn Economie.
 • PAW Patrol museum.
 • All in Financial Lease.
 • Klachten Amazon.
 • Meest voorkomende eczeem.
 • Stepper kcal.
 • Vans schoenen Old Skool.
 • Trek Madone aanbieding.
 • Noppenfolie 100 cm breed.
 • Als je je telefoon reset ben je dan alles kwijt.
 • Blacklight lamp E27.
 • A18 file.
 • Megasteden lijst.
 • Longemfyseem betekenis.
 • Forrest Gump Apple.
 • New York Yankees Shop.
 • Zichem geschiedenis.
 • Schuifpoort maken.
 • Ismacs pfaff serial numbers.
 • TAT plaat 1.
 • Miniatuur poppetjes trein.
 • KNVB beker winnaars.
 • Zuiderpark zwembad Openingstijden.
 • Schaal 1 87.
 • Power 50 Cent watch online.
 • Acer palmatum 'Atropurpureum kopen.
 • Thomas van Aquinostraat 4 Nijmegen.