Home

Medisch dossier inzien DigiD

Medische gegevens bekijken - Inloggen met DigiD

Wilt u uw gegevens inzien of wijzigen bij deze organisaties, dan moet u inloggen met DigiD. Met DigiD laat u zien wie u bent. Overheden en organisaties die een overheidstaak uitvoeren (zoals ziekenhuizen of zorgverzekeraars) maken gebruik van DigiD Met het Patiëntenportaal van ZorgSaam Ziekenhuis heeft u als patiënt altijd en overal veilige toegang tot een gedeelte van uw persoonlijk medisch dossier. Inloggen met DigiD. Uw Patiëntenportaal is bereikbaar via mobiele telefoon, computer of tablet. U logt in met behulp van uw DigiD-code Uw dossier wordt opgebouwd vanaf het moment dat Mijn Noordwest in gebruik is genomen (22 juni 2018). Dit betekent dat niet al uw medische gegevens uit het verleden terug te vinden zijn. Als u dit wenst, dan kunt u uw dossier van voor 22 juni 2018 wel opvragen. U vindt hierover informatie op de pagina Afschrift medisch dossier

MijnETZ geeft je toegang tot je medische dossier in ons ziekenhuis. Je kunt met het portaal op een veilige manier zelf afspraken maken of je uitslagen bekijken Online medisch dossier inzien Ernst heeft online inzage in het medische dossier van zijn zoon Naïm. Lees meer. E-consult Wanda stelt de vragen aan.

Opvragen medisch dossier; Second opinion; Zorgkosten en betaling; Met DigiD kunt u veilig inloggen en direct uw gegevens inzien. Uw DigiD aanvragen › Welke gegevens kan ik inzien? Via MijnMUMC+ kunt u een deel van uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien. Meer informatie. Meest gestelde vragen. Bekijk de antwoorden op de. Het medisch archief is open op de volgende dagen en tijden: Maandag t/m donderdag: 9.00-12.30 en van 13.15-16.00 uur; Vrijdag: 09.00-12.00 uur; Inzage in dossier van kind of derden via machtiging. Voor een verzoek tot inzage in het dossiers van een kind, een wilsonbekwame patiënt of overleden patiënt gelden de volgende voorwaarden Het dossier is digitaal. Zo staan uitslagen van verricht onderzoek direct ter beschikking van de zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken en soms ook voor uw huisarts. De zorgverleners die uw dossier voor uw behandeling inzien hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wij bewaren uw dossier 30 jaar DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix kunt u inloggen met uw DigiD U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien, maar niet uw volledig medisch dossier. Als u inzage wilt in uw volledig medisch dossier, overleg dit dan met uw behandelend arts of, als u bent opgenomen, met de verpleegkundige

Je eigen medisch dossier veilig inzien via Mijn Rijnstate

Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe Wie mag uw medisch dossier inzien en wanneer. Wie mag uw medisch dossier inzien en wanneer. Ga direct naar inhoud. U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Rechten van patiënt en privacy Uw medisch dossier. Zoeken binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Uw medisch dossier. Mag ik.

Ik wil mijn medische gegevens van de huisarts bekijken

Het patiëntenportaal MijnMeander is een beveiligde website van Meander Medisch Centrum. U kunt hier: gedeeltes van uw medisch dossier inzien; uw persoonsgegevens inzien en wijzigen; uw afspraken op de polikliniek inzien, afzeggen en in sommige gevallen maken of verzetten; berichten uitwisselen met uw zorgverlener; online vragenlijsten invullen Een hulpverlener in de gezondheidszorg is verplicht een medisch dossier van u bij te houden. In uw patiëntendossier worden onderzoeksuitslagen, operatieverslagen, brieven en verslaglegging van uw bezoek aan het ziekenhuis bewaard. Het recht om uw dossier in te zien is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Uw dossier inzien. Log in op MijnCatharina met behulp van uw DigiD-gegevens of gebruik de DigiD app. Verwijsnummer* U kunt ook inloggen met het verwijsnummer (ZD-nummer) van uw (huis)arts. Inloggen met DigiD. Inloggen met verwijsnumme

Vroeger werden medische dossiers op papier bijgehouden. Nu is dat steeds vaker elektronisch in het zogenaamde elektronisch patiënten dossier (epd). Je huisarts kan je dit op aanvraag laten inzien. Bijvoorbeeld omdat je je situatie met een andere arts wilt bespreken of wilt controleren of alles nog klopt Met het burgerservicenummer van uw kind kunt u een DigiD aanvragen. Dit kan dus al vanaf 0 jaar. Kind van 12 tot 16 jaar Vanaf de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen kinderen zelf hun dossier inzien. Ouders kunnen het dossier inzien voor zover dit nodig is voor het geven van toestemming voor een medische behandeling van hun kind

Medisch dossier inzien: wat moet je weten? Consumentenbon

Waarom biedt Meander mij de mogelijkheid om mijn medisch dossier online in te zien? Meander Medisch Centrum vindt het belangrijk dat u als patiënt uw medisch dossier online kunt inzien. Als patiënt krijgt u dan meer inzicht in uw ziekteproces en de ziektegeschiedenis en kunt u, indien gewenst, meer eigen regie nemen Voor uw medisch dossier kunt u dit aan uw arts vragen. Bent u opgenomen en wilt u uw verpleegkundig dossier inzien, dan kunt u dat rechtstreeks vragen aan de verpleegkundige. Vaak zal de arts of de verpleegkundige bij de inzage een toelichting willen geven, zodat er geen misverstanden ontstaan Overal en altijd toegang tot uw medisch dossier: dat is Mijn Dijklander. Via een beveiligde website kunt u delen van uw medisch dossier inzien. U kunt onder meer uitslagen bekijken, behandelverslagen lezen en een overzicht van uw geplande afspraken inzien. Mijn Dijklander is beschikbaar voor alle patiënten van het Dijklander Ziekenhuis In het medisch dossier houden behandelend artsen de gang van zaken rond een patiënt bij, zoals uitkomsten van onderzoeken, mogelijke behandeling en de voorlichting die aan de patiënt gegeven is. Ook worden brieven ván en náár de huisarts in het dossier bewaard. In het ziekenhuis bestaat naast het medisch dossier ook een verpleegkundig dossier Inloggen met uw DigiD kan alleen wanneer u als patiënt bent ingeschreven bij het WZA. Als u MijnWZA gaat gebruiken, aanvaardt u onze algemene voorwaarden. Uw dossier inzien Afspraken inzien, maken, wijzigen Medisch Centrum Wilhelmina Borgstee 17, 9403 TS Assen telefoon (0592) 34 00 53 (tot 12 uur

Online medisch dossier inzien Zorg van N

 1. istratie in de centrale hal van het Erasmus MC, locatie Rotterdam-Centrum, op.
 2. Meer informatie. Meer informatie over Mijn Dossier, inloggen met de DigiD app en de eenmalige ID-check staat op onze website.Patiënten kunnen met vragen over digitale middelen zoals Mijn Dossier, videobellen of inloggen met DigiD contact met ons opnemen via telefoon 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of per e-mail: patientenloket@amsterdamumc.nl
 3. derjarige kind
 4. g (AVG)
 5. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem begon zelfs in 2016 al met een proef waarbij patiënten online een deel van hun medisch dossier kunnen inzien. Het gaat dan vooral om uitslagen van onderzoeken en verslagen van specialisten

MijnHMC is een beveiligde online omgeving waar u gegevens over uw behandeling bij HMC kunt inzien en medische zaken kunt regelen. U kunt op twee manieren inloggen op mijnHMC. Als u van uw huisarts of andere verwijzer een 'verwijsnummer' heeft ontvangen, dan logt u daarmee in. In alle andere gevallen logt u in met uw DigiD een zwaarwegend belang hebben bij inzage in het medische dossier (voorbeeld: erfelijke aandoeningen of erfkwesties). Als u het dossier wilt inzien kunt u een afspraak maken met de behandelend arts. Deze afspraak kunt u maken bij het secretariaat van het desbetreffende specialisme via het centrale nummer van het Groene Hart Ziekenhuis: (0182)-50 50 50 Voeg meer manieren toe en regel meer met uw DigiD. DigiD app. De makkelijkste manier om veilig in te loggen. Meer informatie. Sms-controle. Inloggen met een sms-code. Meer informatie. Gebruikersnaam en wachtwoord. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Meer informatie. Identiteitskaart Uw medisch dossier. Ziekenhuis Amstelland bewaart uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. Dit is nodig voor een goede (medische) behandeling. Uw (persoonlijke) gegevens zijn bijvoorbeeld: uw adresgegevens, uw gezondheidstoestand, de resultaten van onderzoeken, de diagnose en de behandelplannen

Medische gegevens inzien of opvragen. Als patiënt heeft u recht op inzage in of een kopie van uw medische gegevens. Bekijk of print een groot deel van uw medische gegevens via Mijn Maasstad Ziekenhuis. Via een aanvraagformulier kunt u een papieren kopie van uw medisch gegevens aanvragen Haaglanden Medisch Centrum (HMC) introduceert in 2019 een digitaal patiëntenportaal 'mijnHMC' en een huisartsenportaal. Uw medische gegevens kunt u zelf veilig inzien via het patiëntenportaal en beschikbaar stellen aan uw eigen huisarts via het huisartsenportaal. HMC is voorstander van deze mogelijkheden, omdat dit uw zorg ten goede komt DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij ZorgSaam kunt u inloggen met uw DigiD

Als u cliënt ben van een huisarts van Zorggroep Almere en u bent 16 jaar of ouder, dan kunt u direct gebruik maken van MijnGezondheid.net. U hoeft zich niet eerst aan te melden voor gebruik van het systeem. Om in te loggen gebruikt u uw DigiD met sms-functie. Heeft u geen DigiD met sms-functie, vraag deze dan aan via www.digid.nl Daarom kunt u hier zelf delen van uw medisch dossier inzien, Indien u als ouder/verzorger de gegevens van uw kind wil inzien, dient u hiervoor een eigen DigiD met verificatiecode aan te vragen. Kijk op deze website voor uitleg over DigiD in verschillende talen

Als je nog in behandeling bent, kun je jouw behandelaar vragen om jou het medisch dossier in te zien. Je krijgt dan geen kopie, maar kijkt samen naar het document. Jouw zorgverlener blijft erbij om jouw vragen te beantwoorden of op opmerkingen te reageren. Je hoeft niet te vertellen waarom je het wil inzien en jouw behandelaar mag dit niet. Mijn dossier / afspraak maken Inloggen op MijnTergooi met DigiD > Als u inlogt met DigiD heeft u onder andere inzage in delen van uw medisch dossier. Ook kunt u online een afspraak maken en wijzigen. Online afspraak maken Inloggen met een verwijsnummer > Aan het ophalen of inzien van een medisch dossier zijn geen kosten verbonden. In verband met de privacy wetgeving wordt het dossier niet opgestuurd. Verzoek correctie en/of aanvulling van het medisch dossier. Als u een correctie of aanvulling in uw medisch dossier wenst,. Nee, u kunt zonder DigiD niet inloggen op MijnHaga. Ga naar www.digid.nl en vraag een DigiD met SMS-code aan. Als u dat niet kunt of niet wilt, kunt u uw medisch dossier opvragen bij ons medisch archief. Klik hier voor meer informatie. Als u geen DigiD heeft, kunt u online alleen een afspraak maken met een ZorgDomein-nummer (ZD-nummer) Kopie van uw medisch dossier. Op uw verzoek maken wij een kopie van (een gedeelte van) uw medisch dossier. U kunt een kopie aanvragen door het aanvraagformulier kopie medisch dossier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar VieCuri. Onze afdeling Centraal Medisch Archivering streeft ernaar uw verzoek binnen 14 dagen te verwerken

Mijn Medisch Dossier

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij Erasmus MC kunt u inloggen met uw DigiD In mijnHMC staan alleen de gegevens die we bij HMC over u hebben vastgelegd. Medische gegevens van andere organisaties of van andere ziekenhuizen staan er niet in. Inloggen op mijnHMC Inloggen met DigiD. Voor het inzien van uw medisch dossier logt u in via mijnHMC. Hiervoor heeft u nodig. uw DigiD; een mobiele telefoon met de DigiD-app of sms. MijnZMC - Samen beslissen. Als patiënt van het Zaans Medisch Centrum heeft u een medisch dossier. In uw dossier staan alle medische gegevens. Kort gezegd is dat alles wat wij hebben gemeten, gevraagd en vastgesteld tijdens uw behandeling Voor het inzien van uw medisch dossier verwijzen wij u naar mijn Ikazia, ons Patiëntportaal. Voor het opvragen van een kopie kunt u ook het aanvraagformulier invullen. Uw aanvraag wordt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken door ons ziekenhuis afgehandeld

E-consult en medisch dossier inzien via Mijn Rijnstate

DigiD Wie doen me

 1. Uw dossier is van u! Uw ziekenhuis, apotheek en andere zorgverleners houden uw medische gegevens nauwkeurig bij. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Treant heeft gekozen om toegang tot het portaal te verlenen via de beproefde DigiD-methode, mét sms-verificatie
 2. MijnCatharina is een persoonlijke en beveiligde omgeving voor patiënten van het Catharina Ziekenhuis. Hier kunt u zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uw afspraken inzien, vragen stellen aan uw zorgverlener en delen van uw medisch dossier bekijken. Deze informatie wordt opgehaald uit het elektronisch patiënten dossier (EPD)
 3. Het patiëntportaal 'MijnSJG' is een beveiligde website waarmee u toegang heeft tot uw medische informatie. Hier kunt u zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week delen van uw medisch dossier bekijken. Op dit moment kunt u uw patiëntendossier inzien en voor u klaargezette 'acties' uitvoeren
Beveiligde patiëntenomgeving - HKN Huisartsen

Inloggen Patiëntenportaal ZorgSaa

Dan kunt u met uw DigiD inloggen en / of een account aanmaken. Let op: u heeft hiervoor de DigiD-app nodig. Inloggen/Aanmelden DigiD. Geen DigiD? U kunt ook inloggen met de inloggegevens die al bij u bekend zijn: Gebruikersnaam voor Mijn Dossier. Wachtwoord. Gebruikersnaam vergeten? Wachtwoord vergeten 19 feb. 2014 - 'Eigen medisch dossier inzien te moeilijk' kopten diverse media vrijdag zijn onder meer geborgd door een inlog met DigiD en sms-verificatie Daarnaast is er een handig instructieboekje met uitleg over het gebruik van DigiD. Heeft u een SMS gekregen met een afspraakherinnering? Log in bij mijnVieCuri met uw DigiD en ga naar Agenda voor een overzicht van uw aankomende afspraken. Bel voor vragen over uw afspraak 077-320 55 55

Noordwest Ziekenhuisgroep > Patiënt en Bezoeker > Naar het

Bent u patiënt (geweest) bij het SKB? Dan kunt u uw medisch dossier digitaal inzien. Via uw persoonlijke online zorgportaal... Mijn SKB! Mijn SKB is beschikbaar voor alle patiënten met een DigiD. Ook voor kinderen en ouders of verzorgers die het gezag over het kind uitoefenen.Mijn SKB is continu in ontwikkeling. De komende periode wordt het online zorgportaal verder ontwikkeld en zullen er. Het dossier is eigendom van het ziekenhuis en wordt minimaal 20 jaar bewaard. U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien. Overleg dit met uw behandeld arts. Het laten verbeteren of aanpassen van gegevens in een dossier loopt via de betreffende specialist. U heeft het recht om een (deel van het) medisch dossier te laten vernietigen Als patiënt van Rijnstate heeft u toegang tot Mijn Rijnstate. Op deze beveiligde website kunt u informatie uit uw medisch dossier inzien, uitslagen van onderzoeken bekijken of online een afspraak plannen.U kunt ook een e-consult starten.Dat is een medisch consult per e-mail via een beveiligde internetomgeving.Mijn Rijnstate is beschikbaar voor al onze patiënten delen van uw medisch dossier inzien, zoals uitslagen van onderzoeken en brieven (via mijnTreant tonen we gegevens die vanaf 1 maart 2018 zijn geregistreerd). Heeft u vragen? Heeft u vragen over mijnTreant of DigiD? Kijk dan onder 'Veelgestelde vragen' Opvragen kopie medisch dossier. Als u meer gegevens wilt inzien, kunt u kosteloos een kopie van uw medisch dossier opvragen via MijnMeander. Klik op een van onderstaande buttons om in te loggen. U ontvangt uw dossier binnen twee tot vier weken. Let op: voor het ophalen van de kopie van uw dossier dient u persoonlijk, met een geldig.

MijnETZ - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhui

Om toegang te krijgen tot uw medische gegevens, logt u in met DigiD. Het is belangrijk dat uw DigiD-account is uitgebreid met een extra controle via sms. Wilt u liever geen gebruik maken van DigiD + sms? Activeert u dan de DigiD-app op uw tablet of smartphone Alles over DigiD aanvragen, sms-verificatie instellen en de DigiD app. Toegang tot mijnLUMC van uw kind Als gezaghebbend ouder of voogd kunt u een machtiging aanvragen om inzage te krijgen in de mijnLUMC-omgeving van uw kind Authentication Failed | Universitair Medisch Centrum Utrech Als u deze melding ziet, bent u nog niet aangemeld voor MijnGezondheid.net. Neem hiervoor contact op met uw huisarts of apotheek. Het kan ook zijn dat u zich reeds heeft aangemeld, maar dat uw aanmelding nog verwerkt wordt door uw huisarts of apotheek

U heeft een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur vanwege uw medische situatie. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordeelt het CBR meestal opnieuw of u gezond genoeg bent om te rijden. Dit doen we via de Gezondheidsverklaring Uw medisch dossier inzien In steeds meer ziekenhuizen maakt u met DigiD online afspraken. Sommige ziekenhuizen gaan nog een stap verder en bieden bijvoorbeeld ook vragenlijsten en folders aan ter voorbereiding op een ziekenhuisbezoek VieCuri bewaart uw gegevens in een medisch dossier. U kunt inzage vragen in uw medisch dossier. Aan inzage zijn geen kosten verbonden. Ook kunt u een kopie ontvangen van (een deel van) uw medisch(e) dossier(s). Lees meer over het aanvragen van inzage of kopie van uw medisch dossier

Video: Digitale ZorgGid

Inloggen MijnMUMC+ Maastricht UMC

Welkom op het cliëntportaal van Rivas. Om uw medische gegevens in te zien logt u in met DigiD. Om een afspraak te maken met de specialist logt u in met het verwijsnummer Aan het ophalen of inzien van uw medisch dossier zijn geen kosten verbonden. In verband met de privacy wetgeving wordt uw dossier niet opgestuurd. U heeft via het patientenportaal Mijnstjansdal altijd inzage in uw medische gegevens (dit betreft gegevens vanaf oktober 2016, toen MijnStJansdal live ging). Bijlage: 201112_Aanvraag kopie dossier.pd MijnCWZ is een persoonlijke, beveiligde online omgeving voor patiënten van CWZ. U kunt in MijnCWZ uw medisch dossier inzien. Met MijnCWZ bereidt u zich goed voor op uw bezoek aan het ziekenhuis. Of leest u thuis alles nog eens rustig na Dossier / bijgewerkt: 29 juni 2020. Medisch dossier (beroepsgeheim) De Regeling inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht hulpverleners, waaronder artsen, om met betrekking tot de behandeling van een patiënt een dossier in te richten. Deze verplichting is opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

Inzage medisch dossier Albert Schweitzer ziekenhuis

MijnGezondheid13012016 presentatie seniorweb mijn overheid

Uw patiëntendossier - Isal

Elektronisch inzage in uw medisch dossier

Inlogge

Globaal medisch dossier (GMD) Voorstelling. Het project elektronische uitwisseling van gegevens globaal medisch dossier tussen de artsen en de ziekenfondsen betreft 3 diensten: raadplegen van het GMD recht van de patiënt; beheer van het GMD recht van de patiënt; raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is. Voor wie Als u een afschrift van het medisch dossier wilt opvragen, dan kunt u hiervoor een aanvraagformulier invullen. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar: St. Antonius Ziekenhuis t.a.v. Naleving en Controle Postbus 2500 3430 EM Nieuwegein. Medische dossiers worden over het algemeen tot 15 jaar bewaard. Opvragen röntgenfoto, MRI-scan, CT-sca U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon (MedGemak app) of op de computer ().Dat kan nadat u veilig inlogt met uw DigiD. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling Wil jij inzage in jouw dossier of dat van je kind? Of wil je een kopie van het dossier ontvangen? Vul dit formulier (Word, 55 kB) in en stuur of mail het, met een kopie van paspoort of ID, op naar de GGD Hart voor Brabant. Gebruik hiervoor de Kopie ID app van de Rijksoverheid. Je dient daarbij het BSN en de pasfoto af te schermen en een watermerk aan de kopie toevoegen en/of het doel voor. uw medisch dossier inzien; Wij verzoeken u vriendelijk dit te melden bij het Centraal punt Medische Dossiers via e-mailadres adrz.cmd@adrz.nl of via telefoonnummer 06 129 342 43 U heeft enkel toegang tot een persoonlijk dossier door in te loggen met het DigiD dat hoort bij het betreffende persoonlijk dossier

Inzage in uw medisch dossier Maastricht UMC

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij Maxima Medisch Centrum kunt u inloggen met uw DigiD Medewerkers kijken tijdens uw behandeling in uw medisch dossier of vullen dit aan. Wettelijk heeft u recht om te weten wie er in uw dossier heeft gekeken. Het Martini Ziekenhuis registreert dit en dat noemen we logging. In Mijn Martini ziet u per dag wie er toegang heeft gehad tot uw medisch dossier (vanaf 1 juli 2020)

Deventer Ziekenhui

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op https://www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij Stichting Tergooi kunt u inloggen met uw DigiD In dit dossier zijn de observaties van de verpleegkundigen opgenomen. Inzage in uw dossier. Alleen u, uw behandelaar en andere hulpverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als u uw medisch dossier wilt inzien, neem dan. Cookie voorkeuren instellen. Wij gebruiken voor deze website cookies. Een cookie is een klein bestand dat wij meesturen met pagina's van deze website Medische vragen. Hebt u medische vragen? De helpdesk mag deze helaas niet in behandeling nemen. Stuur uw medische vragen via een e-consult in uw patiëntportaal. Of neem telefonisch contact op met de polikliniek via 088 75 555 55. DigiD. Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord van DigiD vergeten? Is uw DigiD verlopen? Meer informatie leest u op.

Ziekenhuis Rivierenland - MijnZR

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij VieCuri Medisch Centrum kunt u inloggen met uw DigiD Patiënten willen toegang tot hun medische gegevens 'Vanaf 2020 heeft iedere patiënt in Nederland online toegang tot zijn/haar medisch dossier': dát is de opdracht die ziekenhuizen in 2016 van de minister kregen Aanvraagformulier medisch dossier Centraal Militair Hospitaal. Wilt u uw medisch en verpleegkundig dossier lezen? Dan kunt u met dit formulier een kopie opvragen bij uw arts. Download 'Aanvraagformulier medisch dossier Centraal Militair Hospitaal' PDF document | 6 pagina's | 256 kB Welkom op Mijn Ikazia, het Patiëntenportaal van het Ikazia Ziekenhuis. Op dit portaal kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken en een aantal van uw persoonlijke gegevens wijzigen. Het is tijdelijk niet mogelijk om online een afspraak te maken of te wijzigen via Mijn Ikazia. Binnen het portaa

 • LINDA meiden prijs.
 • Gratis huwelijkskaarten downloaden.
 • Sea Shepherd Shop.
 • Computer scannen op hackers.
 • Hond eet maden.
 • Brandweerman Sam Speelgoed poppetjes.
 • James May 2020.
 • Loredana Vanavond Gaat Het Down.
 • Bord voor gevulde eieren Blokker.
 • Basisrecept groene asperges.
 • Lactacyd ph waarde.
 • Lidl aardappelen 3 kg.
 • Hondenstoel IKEA.
 • Vernis aanbrengen op verf.
 • Generatie Z leeftijd.
 • Psycho educatie ODD.
 • Skelter versnellingen.
 • Bestelwagen merken.
 • Oud voetballer Blind.
 • Kirby opportunity.
 • Autolak Spray.
 • AMBER Alert aanmelden gratis.
 • Waar staat de Klaagmuur.
 • Parallelnervig.
 • Amanda Balk: Afrojack.
 • Digitale fotografie voor Dummies.
 • Zwemvijver Boekenberg corona.
 • Verschil richtlijn en protocol.
 • Engelse konijnen namen.
 • Rechtszaak vandaag.
 • STI meaning.
 • Minecraft base texturepack.
 • FreeCommander download portable.
 • Make A Wish Belgium.
 • Run Memory Diagnostic.
 • Terugkerende carpaal tunnel syndroom.
 • Graafwespen gif.
 • De Schans Zwembad.
 • Engelse konijnen namen.
 • Groente in braadzak.
 • Aziatische kleding webshop.