Home

David en Nabal

1 Samuël 25 BB - David en Nabal - Samuel stierf

 1. David en Nabal - Samuel stierf. Heel Israël kwam bij elkaar om over hem te treuren. Ze begroeven hem in zijn huis in Rama. En David vertrok naar de Paran-woestijn. Nu woonde er in Maon een man die in Karmel veel vee hield. Hij was heel erg rijk: hij had 3000 schapen en 1000 geiten. Op een keer was hij bij Karmel zijn schapen aan het scheren. De man heette Nabal en zijn vrouw Abigaïl. De.
 2. David en Nabal 1 Samuel stierf. Heel Israël kwam bij elkaar om over hem te treuren. Ze begroeven hem in zijn huis in Rama. En David vertrok naar de Paran-woestijn. 2 Nu woonde er in Maon een man die in Karmel veel vee hield. Hij was heel erg rijk: hij had 3000 schapen en 1000 geiten
 3. David beschermt de schapen van zijn baas Nabal en begint honger te krijgen. Van wie krijgt hij te eten. Bekijk de vlog!Bijbeltekst bij de vlog:David antwoord..

David vraagt om eten en drinken, omdat hij Nabals kuddes heeft beschermd. Nabal wil niet delen. Hij heeft David niet om hulp gevraagd en wil niets met hem te maken heb-ben. Dat is niet verstandig in de woestijn; daar heb je elkaar nodig. David besluit Nabal aan te vallen en hem alles af te pakken. Een oorlog dus. David is net zo koppig als Nabal Over Nabal, die in hst. 25 door zijn eigen vrouw bij David geïntroduceerd wordt als een stuk onbenul. Het zal je maar gebeuren Soms heb je dat. Je bent goed op weg, je bent ondanks allerlei moeilijkheden helemaal gericht op God en dan gebeurt er iets iets onbegrijpelijks

David zei tegen de knechten: Ga naar Karmel, en als jullie bij Nabal komen, moeten jullie hem in mijn naam naar zijn welstand vragen. 6 Dit moeten jullie zeggen tegen die man, die in voorspoed leeft: Vrede voor u, vrede voor uw huis, en vrede voor alles wat u hebt David trok verder, naar de woestijn van Paran. 2 Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk: hij bezat drieduizend stuks schapen en duizend geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. 3 Zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigaïl. Zij had een helder verstand en was mooi om te zien; hij was hard en gewetenloos Vrouw van David. Abigaïl is de naam van de tweede vrouw van koning David.. Echtgenote van Nabal. Het verhaal hoe Abigaïl vrouw werd van David, staat in 1 Samuel 25: Abigaïl was eerst getrouwd met Nabal, een rijke grootgrondeigenaar. Toen David vluchtte voor koning Saul, trok hij met zijn mannen naar de omgeving van Maon, een stad vlak bij de Wildernis van Juda 8. Wie had Nabal beledigd, en waarom was dat heel onverstandig? 8 Nabal had Abigaïl in een bijzonder moeilijk parket gebracht. De man die hij beledigd had, was niemand minder dan David, een trouwe dienaar van Jehovah

David (Hebreeuws: דָּוִד, דָּוִיד, lieveling, c. 1040 v. Chr. tot 970 v. Chr.) was volgens de Hebreeuwse Bijbel de tweede koning van het Verenigd Koninkrijk Israël, stamvader van het Judese koningshuis, het huis van David, dat tot de zesde eeuw v.Chr. in Jeruzalem aan de macht zou blijven. Hij regeerde veertig jaar van c. 1010 v. Chr. tot c. 970 v. Chr., waarvan zeven over Juda. Nabal is een steenrijke man in de regio van Karmel, waar David zich in die tijd met zijn mannen voor Saul verbergt. Wanneer de tijd om de schapen te scheren aanbreekt, vraagt David aan Nabal voedsel en waar, omdat David's mannen nooit de kuddes en herders van Nabal lastig hebben gevallen Nabal was angry with Abigail for taking David some food. Nabal was still a mean man. But then, God made Nabal have a heart attack, and he died. Why do you think God made Nabal have a heart attack? (God made Nabal have a heart attack to punish him for being mean.) After Nabal died, Abigail went and married David. Review Question

1 Samuel 25 - BasisBijbe

 1. David, Nabal en Abigaïl. David trok verder, naar de woestijn van Paran. 2 Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk: hij bezat drieduizend stuks schapen en duizend geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. 3 Zijn naam was Nabal en zijn vrou
 2. Toen zei David tegen Abigaïl: 'Ik dank jou, want je hebt wijze woorden gesproken. Ik wilde vandaag wraak nemen en mensen doden, maar jij hebt me tegengehouden.' 1 Samuel 25:32-33 Uitleg: Het bakpoeder staat voor het eten dat Nabal niet wil delen. Het waxinelichtje staat voor David. David ontsteekt in woede. Abigaïl spreekt wijze woorden.
 3. probeert David te verleiden om wraak te nemen op koning Saul en kwaad met kwaad te vergelden. En zo de bouw van Gods koninkrijk te verstoren. Maar als het niet lukt met Saul probeert satan het met Nabal. En het lukt bijna. Hoorden we David Goliat nog tegemoet treden: 'Jij daagt me uit met je zwaar
 4. Tattoo du jour en freehand avec David, en cours de réalisation ‍☠️ ⚓ ☠️ Bonne semaine et bonne soirée mes p'tits Loupsd'Mer Nabal Tattoo January 17 at 7:01 A

David, Nabal en Abigaïl: maak jij het leven smaakvol

 1. 39 Toen David hoorde, dat Nabal dood was, zo zeide hij: Gezegend zij de HEERE, Die den twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal, en heeft zijn knecht onthouden van het kwade, en dat de HEERE het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren! En David zond heen, en liet met Abigaïl spreken, dat hij ze zich ter vrouwe nam
 2. Preek van André Guijs op 8 mei 2016 in de Evangeliegemeente Ermelo
 3. Nadat David deze goedheid had betoond en zich niets wederrechtelijk had toegeëigend, vroeg hij Nabal in de tijd van het schapen scheren — een traditionele tijd van feestvieren en voor het betonen van gastvrijheid — om wat materiële ondersteuning voor hem en zijn mannen. Maar Nabal 'voer uit tegen Davids boodschappers' en zond hen met.

Nabal sent David's servants back with insults for David, and David commanded his troops, Each of you strap on your sword! (1 Samuel 25:13). Four hundred men prepared to attack Nabal's home. The story of David and Nabal continues when one of Nabal's servants told Abigail about the situation Biblical Narrative. According to the Biblical narrative, David (who was not yet king) and his band of men, who had been fleeing from King Saul, went to the Wilderness of Paran. The account states that Nabal lived in the city of Maon, and owned much land in the town of Carmel, as well as many sheep and goats. The account is set at the time of sheep shearing, which in Israelite culture was a.

Estudio Biblia: 1 SAMUEL 25:1-22

Nabal - (Hebr. dwaas), rijke Kalebiet, een herdersvorst uit de steppen van Juda, die David ruw en op beleedigende wijze bejegende. N.'s schrandere vrouw Abigaïl bracht op Oosterschtaktvolle wijze de zaak in orde; na N.'s dood trad zij met David in het huwelijk (1 Sam. 25) Met aangepast materiaal om thuis en in de online dienst te gebruiken. Klik op de downloads 'Leeswijzer voor thuis', 'Werkbladen voor thuis' en 'Aangepaste informatie voor predikanten en kinderwerkers voor online kerkdiensten'. Op deze zondag staat 1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 centraal: David luistert naar Abigaïl, de vrouw van Nabal Shown at Kidz Klub at Sutton Christian Centre on Friday 19th April, this is the story of how Abigail managed to calm an angry David down David is gevlucht voor koning Saul en houdt zich op in de bergachtige streek bij de Dode Zee. Zijn groeiende aanhang moet gevoed worden. David stuurt een tiental mannen naar de rijke veehouder Nabal, om vriendelijk te vragen of hij iets kan missen Nabal weigert de mannen en David eten te geven. Op de achtergrond bepakt Nabals vrouw Abigaïl een ezel met drank en voedsel. Rechtsonder knielt Abigaïl met haar zoenoffer voor David, gezeten op een paard. Iedere voorstelling met een Latijns opschrift en vier regels Latijn in de ondermarge

David y Nabal

Toen Nabal weigerde David en zijn mannen voedsel te geven als loon voor hun bescherming van Nabals schapenscheerders tegen rovers wilde David hem doden. Nabals vrouw Abigaïl wist David daarvan te weerhouden. [Hebr., dwaas], rijk veebezitter uit Maon, ten zuidoosten van Hebron (1 Sam.25) 1 Samuël 25:39 Toen David hoorde, dat Nabal dood was, zo zeide hij: Gezegend zij de HEERE, Die den twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal, en heeft zijn knecht onthouden van het kwade, en dat de HEERE het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren! En David zond heen, en liet met Abigail spreken, dat hij ze zich ter vrouwe nam Nabal is a great and rich man who is also very rude, in fact, his name Nabal basically means jerk -- he known by this because he is such a corrupt, a doer of wicked deeds) David needs some provisions and hears that Nabal is in the wilderness shearing his sheep so he sends some of his men ahead to greet Nabal and ask for what they need

Fruit and Nuts – Figs and Nabal | Mark's Bible Study

Het leven van David (VII)

 1. Nabal was the husband of Abigail, who had great possessions in the land of Carmel. He had three thousand sheep and one thousand goats. So one day he was shearing his sheep; and the thing was made known unto king David while he was in the wilderness. king David sent men to Nabal peacefully asking him to share his sheep with him
 2. Abigail, the wife of Nabal, helps David to make the right decision (1 Samuel 25). This video was created for Bible in Schools in New Zealand
 3. David y Nabal 1. G erizim Iglesia Cristiana Monte de bendición Dt. 11:29 Y en ningún otro hay salvación... Hechos 4:1
 4. David went with four hundred men to attack Nabal and all his house (v.17). But only Nabal resisted David and his men. Nabal's servants enjoyed their company and protection (vv.15-16). They were innocent in the matter but were about to suffer the consequences of Nabal's folly and David's anger
 5. Fortunately, Nabal's men found favor before David and his allies as they protected them all through their stay in Carmel. Now, in course of David's run from the desperate King, he had been in hiding in the wilderness of Maon (where Nabal lived)

David en zijn volgelingen waren op de vlucht voor de moordlustige koning Saul. Abigaïl, rechtsachter, hoorde van deze gebeurtenis en biedt David alsnog voedsel aan. Ze voorkwam daarmee de wraak van David op haar dwaze man Nabal David's men went back and reported what had happened. David's immediate response was for everyone to strap on his sword. It seems like kind of an extreme response to us, but we have to keep a few things in mind. First, the Law. Nabal was breaking both the letter and the spirit of it Abigail is getrouwd met Nabal (=dwaas), een hard en gewetenloos man. Zij echter, is knap en heeft een goed verstand. Wanneer de mannen van David slecht worden behandeld door Nabal, wil David wraak nemen. Abigail hoort het en komt David tegemoet met eten en geschenken om hem te sussen

Nabal, Abigail en David - DownloadPreke

Then she apologized for Nabal's behavior, telling David that her husband's name means boor and that Nabal had acted like a boor toward David. Far more polite and diplomatic than a woman of her standing needed to be with an outlaw like David, Abigail assured him that he has God's favor, which will keep him from harm and give him both the throne of Israel and a noble house of many descendants De dood van Samuel. 1 1 Sam. 28:3 Samuel stierf; en heel Israël kwam bijeen, zij bedreven rouw over hem en begroeven hem bij zijn huis in Rama. David stond op en trok naar de woestijn Paran. Nabal en Abigaïl. 2 Nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk: hij had drieduizend schapen en duizend geiten Nabal was shearing his sheep in Carmel, 4 and David, who was in the wilderness, heard about it, 5 so he sent ten young men with orders to go to Carmel, find Nabal, and give him his greetings. 6 He instructed them to say to Nabal: David sends you greetings, my friend, with his best wishes for you, your family, and all that is yours Nabal. Foolish, a descendant of Caleb, owner of a large property in lands and flocks, at Maon and Carmel in the south of Judah. He was under great obligations to David, for protecting him from the robbers of the desert; and yet, in the very hour most suggestive of a grateful generosity, he churlishly refused David's modest request of provisions for his needy troop David stuurt zijn boodschappers naar Nabal. From the collection: 16th century graphic art from the Northern and Southern Netherlands. Date of creation: 155

Parejas Para Cristo: -- 1 Samuel 25 - Muerte de Samuel y

Video: 1 Samuel 25 (NBV) - EO

Abigaïl (Bijbel) - Wikipedi

Nabal even dismisses David's efforts to help him and refuses to give him any food or reward. David's men return and tell David of this insult. David straps on his sword and prepares horsemen to go and destroy Nabal and his entire household. Note here that there is cause for David to be angry, but killing everyone in Nabal's house is not justified And David said to Abigail, Blessed be the Lord God of Israel, which sent thee this day to meet me: And blessed be thy advice, and blessed be thou, which hast kept me this day from coming to shed blood, and from avenging myself with mine own hand.--1 SAMUEL xxv. 32, 33. The story of David and Nabal needs no explanation Nabal was een rijke veebezitter uit Maon, die volgens 1 Sam. 25 drieduizend schapen en duizend geiten bezat. Desondanks weigerde hij koning David en zijn mannen water, brood en vlees. Toen David hem wilde doden, wist Abigail hem hiervan te weerhouden David, Nabal and Abigail. 25 Now Samuel died, and all Israel assembled and mourned for him; and they buried him at his home in Ramah. Then David moved down into the Desert of Paran. [2 A certain man in Maon, who had property there at Carmel, was very wealthy. He had a thousand goats and three thousand sheep, which he was shearing in Carmel. 3 His name was Nabal and his wife's name was Abigail Nabal (no HWV number) is an oratorio pastiche. It was compiled from the works of Handel in 1764 by John Christopher Smith.It was first performed on 16 March 1764 at Covent Garden, London.. The recitatives are presumably the work of Smith, while the arias are largely borrowed from Handel's operas, oratorios, anthems and cantatas

Abigaïl uit de Bijbel was een verstandige vrouw Echt geloo

Nabal, however, not only refused to acknowledge the service, but returned an offensive answer, implying that David was a rebellious slave (ib. 25:5-11). David was on his way to punish Nabal for his conduct when he met Abigail, who pacified him and paid tribute to him Nabal's railing tongue kindled such an outburst of murderous hate in David and in his men that, another half hour and it would have been put out in Nabal's blood. 'The man was churlish,' says this shorthand writer, giving us Nabal's whole character in a single word 1 de Samuel 30 - David en Victoria Otra Vez A. La angustia de David. 1. (1 de Samuel 30:1-2) Siclag es saqueada por los amalecitas.Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego

Nabal definition, a wealthy Calebite, husband of Abigail, who refused rightful tribute to King David for protecting Nabal's flocks. 1 Samuel 25. See more 1. The sister of David, and wife of Jether an Ishmaelite 1Chronicles 2:16,17 She was the mother of Amasa 2Samuel 17:25. 2. The wife of the churlish Nabal, who dwelt in the district of Carmel 1Samuel 25:3 She showed great prudence and delicate management at a critical period of her husband's life

Koning David - Wikipedi

 1. Uitspraak van nabal met 2 audio-uitspraak, 1 betekenis, 6 zinnen en nog veel meer voor nabal. In my last post, I began an in-depth study of David, Nabal, and Abigail. The story is found in 1 Samuel 25. To summarize so far, David had been protecting the flocks of a rich sheep and goat.
 2. De naam Nabal נָבָל H5037 is afgeleid van נָבָל H5036 dwaas. Sommige geleerden (Encyclopaedia Biblica, p. 3253-3254) denken dat de naam een verbastering is van Nadab נָדָב H5070 omdat in de geslachtsregisters Abisur, de broer van deze, met een Abichail was getrouwd (1 Kron. 2:28-29)
 3. Discussion Questions - Nabal, David, and Abigail Read 1 Samuel 25 • Why do you think Nabal was so rude to David's messengers? (I Sam 25:9-11) • Do you think David over-reacted? Why? (I Sam 25:12-13) • What did Abigail do when she heard what Nabal had done? (I Sam 25:18-25) • How did David respond to Abigail's gesture? (I Sam 25:32-34
 4. Nabal. Meaning: foolish. a descendant of Caleb who dwelt at Maon (1 Sam. 25), the modern Main, 7 miles southeast of Hebron. He was very great, and he had 3,000 sheep and 1,000 goats but the man was churlish and evil in his doings. During his wanderings David came into that district, and hearing that Nabal was about to shear his sheep, he sent ten of his young men to ask whatsoever.
 5. Nabal Altidor is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Nabal Altidor en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen..
 6. According to the 1st Book of Samuel Chapter 25, Nabal (Hebrew: נָבָל‎ Nāḇāl, fool), was a rich Carmelite, described as harsh and surly. He is featured in a story in which he is threatened by David over an insult, and ultimately killed by God

Bijbelse naam Nabal - EO Visi

So, when shearing time came, David sent some young men up to Carmel to call Nabal's attention to the good service rendered him and to request an offering of food from him. Por eso, cuando llegó el tiempo de esquilar a las ovejas, David hizo que unos jóvenes subieran a Carmelo para llamar la atención de Nabal al buen servicio que se le había rendido y pedir que les diera algo de alimento Nabal (nā`bəl), in the Bible, wealthy sheep owner who resisted David's attempt at extortion.David's anger was appeased by the blandishments of Abigail Abigail, in the Bible. 1 The wife of Nabal. She persuaded David not to take vengeance on her husband. When Nabal died, she married David Nabal Dav is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Nabal Dav en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt.. Nabal translation in English-Spanish dictionary. es Con eso, el corazón de Nabal llegó a estar muerto dentro de él, y él mismo quedó como una piedra, lo que quizás haga referencia a algún tipo de parálisis o al efecto de estas palabras en sus emociones internas NABAL (Heb. נָבָל; connected with the Ar. nabīl, noble), man of the town of Maon who owned much livestock near the neighboring town of Carmel, southeast of Hebron on the edge of the desert of Judah; a Calebite (I Sam. 25:3; keri (Heb. נָבָל; connected with the Ar. nabīl, noble), man of the town of Maon who owned much livestock nea

Lesson: David and Nabal - Abigail Makes Peace Ministry

David, the Man After God's Heart Lesson 9 Lesson Nine David and Nabal Text: 1 Samuel 25. David and his men located themselves for some time in the wilderness area of Maon (Maon was a town). Often shepherds took flocks of sheep and goats to wilderness areas to graze. When such occasions were necessary, shepherds were nervous David's men returned empty-handed and told him what Nabal had said. David, reacting in anger, said, Get your swords! 400 men joined David on the road to Nabal's encampment. Meanwhile back at camp one of the men found Abigail and told her what had happened. Quickly sizing up the situation she ordered 200 cakes of bread, two jugs of wine, fiv David's Reaction Upon hearing Nabal's reply, David got angry and lost his self-control. Instead of the kindness he showed Saul, he was enraged and ready to kill Nabal and his household. David said to his men, 'Every man gird on his sword.' So every man girded on his sword, and David also girded on his sword (25:13)

1 Samuel 26 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Nabal dies (v. 32-39) David takes Abigail to wife (v. 39-44) Bible Story: Nabal was a mean man. Even though David's men had protected Nabal's shepherds and flocks, Nabal was still mean to David. David got mad and wanted to fight Nabal and his men. When Nabal's wife, Abigail, heard what was going on, she decided it would be best to try to. Google Arts & Culture features content from over 2000 leading museums and archives who have partnered with the Google Cultural Institute to bring the world's treasures online

1 Samuel Commentary > chapter 25. Nabal refuses to pay David's men 1 Samuel 25:9-13. David had sent a friendly message to Nabal. With that message, he requested the usual payment for his men who had worked as Nabal's guards. Of course, David expected a polite and friendly reply, especially as Nabal and David were distant relatives David vestigde zich met zijn mannen bij Akis te Gat, ieder met zijn gezin; David met zijn beide vrouwen Achinoam, de Jizreëlitische, en Abigaïl, de vrouw van Nabal, de Karmelitische Second, David has the power to do Nabal harm. Third, David, whom he insults, is no ordinary visitor; he is the Lord's anointed king. The way Nabal treats David is a reflection of his attitude towards God and thus invites judgment, a judgment that the Lord ultimately carries out (25:37-38) Citirea zilnică - David, Nabal și Abigail - trei principii de viață By barzilaiendan on March 25, 2016 • ( 0) These events remind us we can live on several levels. We can return evil for good. Nabal did that when he refused to share his food with David's men. His name means fool, and that is exactly what he was (Prov. 17:13) In this study today, we shall be studying about Nabal, Nabal and David, David and Nabal, David Abigail and Nabal, Nabal in the bible, Nabal meaning, Who is Nabal? etc. All the Scriptural quotations in [] Continue Reading. Find some exciting soul-lifts here! March 10, 2019

22. David in de spelonk van Adullam. 1 Toen ging David van daar, en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het, en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af. 2 En tot hem vergaderde alle man, die benauwd was, en alle man, die een schuldeiser had, en alle man, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen; zodat bij hem waren omtrent. 1 Samuel 25 - David, Nabal, and Abigail A. David's anger at Nabal. 1. (1) Samuel, the great prophet and judge over Israel, dies. Then Samuel died; and the Israelites gathered together and lamented for him, and buried him at his home in Ramah David and Nabal I Samuel 25:4-13 Hospitality This Middle Eastern cultural practice of hospitality is what saved the life of Marcus Lattrell. Jesus challenges Simon with a failure to keep a well-known Middle Eastern cultural practice. Luke 7:44-4 The story of David's dealings with Nabal (1 Samuel 25) is one of the most controversial episodes from David's time before he became king. Many commentators read it this way: David asks a rich man named Nabal for some food for his men, so they can have a feast. When Nabal refuses and insults him, David totally overreacts and almost commits a. 1 Samuël 25:14 Doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het aan Abigail, de huisvrouw van Nabal, zeggende: Zie, David heeft boden gezonden uit de woestijn, om onzen heer te zegenen; maar hij is tegen hen uitgevaren

David decided he would take his revenge and kill Nabal and all his men (1 Samuel 25:13). One of Nabal's servants went to Nabal's wife, Abigail , who was discerning and beautiful and warned her of the harm [] determined against our master and against all his house (1 Samuel 25:3, 17) Nabal rejects David's request and insults David (IVP) - unnecessarily and in violation of hospitality norms (Evans, 140) • Nabal knows who David is (son of Jesse) but refuses to adopt him as a son (Baldwin, 159 cf. Evans, 140) and implies that he is merely a runaway slave (Bergen, 246) 19 David notes first of all his sinful desires to murder Nabal. He, secondly, gives Abigail the honor of having been the one to challenge his sin. And, thirdly he recognizes that the Lord, Himself has protected Abigail where David may have let his wrath fly on one so intimately connected to the worthless fellowthereby being under judgment for a great evil himself Nabal was a rich and miserly man who foolishly refused to reward the generosity of David and his men. However, Abigail, Nabal's wife, was a beautiful and intelligent woman, who was able to deflect David's retribution 2 In Hebron werden David zonen geboren. Zijn eerstgeborene was Amnon, van Achinoam, de Jizreëlitische; 3 zijn tweede was Kileab, van Abigaïl, de vrouw van de Karmeliet Nabal; de derde was Absalom, de zoon van Maäka, de dochter van Talmai, de koning van Gesur; 4 de vierde Adonia, de zoon van Chaggit; de vijfde Sefatja, de zoon van Abital; 5 en de zesde Jitream, van Egla, de vrouw van David

Nabal was spared by David, but God was about to deal with him in his own way. He cared for none of these things that were transpiring around him. He understood them not. Intercession had been made for him, he was careless about it; the recipient of mercy, he passed that by And when David heard that Nabal was dead, he said, Blessed be the LORD, that hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and hath kept his servant from evil: for the LORD hath returned the wickedness of Nabal upon his own head. And David sent and communed with Abigail, to take her to him to wife. 1 Samuel 27:3 | View whole. Abigail, Nabal's wife, a woman of wonderful sagacity and prudence as well as of great beauty, having learned of her husband's conduct and of David's intentions, hurriedly proceeded, with a large supply of provisions, dainties and wine, to meet David and to apologize for her husband's unkind words and niggardliness, and thus succeeded in thwarting the bloody and revengeful plans of Israel's.

David, Nabal and Abigail 1 Now Samuel died, and all Israel assembled and mourned for him; and they buried him at his home in Ramah. Then David moved down into the Desert of Maon. [a] 2 A certain man in Maon, who had property there at Carmel, was very wealthy David's men returned to camp and told David about Nabal's insult. David told four hundred of his men to put on their swords. The insult deeply angered David. In anger, he decided it had been a mistake to be kind to Nabal's shepherds and take nothing from his flocks. His intention was simple: kill everyone How did Nabal respond to David's request. he insulted David and his men and refused to give them anything. what was David's reaction when he heard Nabal's response. he told his men to put on their swords and to kill every male in his household. What did Abigail do when she heard about what Nabal said Nabal was a total fool (I mean, his name literally means fool) who had actually profited by the protection of David's men, but who thanklessly despised his own protector. Not only this, but then his contempt for David and his men was expressed by uncontrollably raging at them

Culto Infantil: Historias de la Biblia Abigail y NabalFreeBibleimages :: Journeys of the Kings and prophets

Tag: David Abigail Nabal Hij was een zeer belangrijke man en had een eigendom van drie duizend schapen en duizenden geiten. De man heette Nabal, en zijn vrouw heette Abigail. Ze was een intelligent en aantrekkelijke vrouw, maar haar man was een harde man die kwade dingen deed .. Meanwhile, Nabal's wife, Abigail, decided to go visit David and try to smooth things over a bit. She brought lots of food and wine. Then Abigail made haste, and took two hundred loaves, and two bottles of wine, and five sheep ready dressed, and five measures of parched corn, and an hundred clusters of raisins, and two hundred cakes of figs, and laid them on asses Nabal Ben Gamli'El Ha David Palaiologos: Birthdate: estimated before 1222: Death: Immediate Family: Son of Gamli El Ben Joash Ha David Father of Yohannan Bar Nabal Palaiologos. Managed by: Private User Last Updated: July 8, 201 David's wrath was subdued. Abigail returned to her husband who was throwing a drunken party fit for a king. After Nabal was sober, Abigail informed him of all that transpired. Upon hearing the news, Nabal's heart died within him, and he became as a stone. After Nabal was dead, David returned to Abigail and took her to be his wife

 • Micky Hurts vriend.
 • Duitse Pinscher kopen in Duitsland.
 • Mirena eisprong pijn.
 • Standaardlijst paddenstoelen.
 • Schroevendraaier elektra.
 • Old tweets finder.
 • Surinaamse broodjes supermarkt.
 • Talud etymologie.
 • Ontslag zwangerschap reorganisatie.
 • Wat is een decentrale servicedesk.
 • Tutorialspoint c fopen.
 • Genealogie familienamen.
 • Rijst met tonijn uit blik.
 • Stucwerk badkamer ervaring.
 • Foto's VIP cottage Vossemeren.
 • DSR food Purmerend.
 • Wire wrapping draad.
 • Relatie buiten huwelijk islam.
 • Adres dierentuin Wassenaar.
 • New York forum.
 • Camera laptop achtergrond vervagen.
 • Functie meeldraad.
 • Slachtkonijnen te koop.
 • Funny videos site.
 • Lage hangkast wit.
 • Facebook op Windows Phone.
 • Olympische sporters Nederland 2016.
 • Nestkast glanskop.
 • Aambeeld kopen tweedehands.
 • Voorkant liturgie trouwdienst.
 • 3 delig pak bestaat uit.
 • Beste orthopeed knieprothese.
 • Melanie Baby te Huur Instagram.
 • Kimberley Process countries.
 • Wat is een open wond.
 • BouwmachineWeb.
 • Leegstaande boerderij te huur Brabant.
 • McLaren 720S.
 • Garnalen salade Jamie Oliver.
 • Helft van de stroom doet het niet.
 • Makkelijk Lezen Plein.