Home

Klassieke retorica

Retorica - Wikipedi

 1. Retorica, letterlijk 'redenaarskunst', of 'welsprekendheid', is de kunst van het spreken in het openbaar. Retorica, dat uit de klassieke oudheid is voortgekomen, is daarmee de oudste westerse teksttheorie. De term staat voor welsprekendheid, maar in uitgebreide zin slaat het op effectief spreken en schrijven en de kunst van het overtuigen. Men gebruikt het begrip dus zowel voor de theorie - de leer van overtuigend spreken en schrijven of retorica - als voor de praktijk ervan
 2. Klassieke retorica (Paperback). Klassieke retorica. Ga naar zoeken Ga naar hoofdinhoud. lekker winkelen zonder zorgen. Gratis verzending vanaf 20,- Bezorging dezelfde dag, 's avonds of in het weekend* Gratis retourneren Select Ontdek het nu.
 3. De klassieke retorica van de vijf fasen is afkomstig van 50 jaar voor Christus en werd geschreven door de Romeinse redenaar en schrijver Cicero en in 4 boeken gevat. Circa 200 jaar later werden deze 5 canons in een handboek over retorica omschreven door de Romeinse retoricus Quintilian
 4. KLASSIEKE RETORICA. Onderstaande tekst is ontleend aan A. Vogel, Klassieke retorica (Rotterdam, 1934). INLEIDING. QUI ASCENDIT SINE LABORE, DESCENDIT SINE HONORE (WIE ZONDER ARBEID HET SPREEKGESTOELTE BESTIJGT, VERLAAT HET ZONDER EER)
 5. de klassieke retorica en in hoeverre lijken ze daarin op elkaar? In dit profielwerkstuk wil ik deze vraag gaan beantwoorden aan de hand van een vijftal deelvragen die ik eerst heb beantwoord. Ik wens u veel leesplezier en ik hoop dat ik de grote rhetores niet tekort zal doen met dit kleine onderzoekje
 6. In de oude humaniora werd het laatste schooljaar retorica genoemd, omdat het bestuderen van beroemde (klassieke) redenaars een belangrijk leerstofonderdeel vormde. Het houden van redevoeringen werd voor het eerst populair in de Griekse en Romeinse democratieën , waarin het publiek - althans vrije burgers, niet slaven - mocht oordelen over juridische en politieke zaken

Samenvatting Klassieke en moderne retorica: Vraag- en antwoord voor deeltentamen B week 1-5. Samenvatting in vraag- en antwoord voor deeltentamen B (moderne retorica).\r\n. Universiteit / hogeschool. Universiteit Leiden. Vak. Klassieke en moderne retorica (5582K21H) Academisch jaar. 2013/201 Retorica (Lat: redenaarskunst) is in de muziek de kunst om met een muzikaal betoog te overtuigen. In de klassieke oudheid verstond men onder retorica de kunst om met een redevoering in de rechtszaal of bij een politieke bijeenkomst indruk te maken Binnen de argumentatieleer richt de retorische leer zich op de kunst van de welsprekendheid of het overtuigen. Aristoteles verstaat onder 'retorica' de vaardigheid om geschikte overtuigingsmiddelen te vinden om in een redevoering te gebruiken (bron p. 49) De ontwikkeling van de klassieke retorica begon met het optreden van de sofisten in het Griekenland van de zesde en vijfde eeuw voor het begin van onze jaartelling. Sofisten waren rondtrekkende leraren die onder meer onderricht gaven in spreken in het openbaar en in debatteren

bol.com Klassieke retorica 9789062430741 A.D. Leeman ..

 1. De klassieke retorica als regels voor redelijke discussies uiteengezet in unieke visie. Dit boek bevat een ongewone kijk op de klassieke retorica. Deze wordt nu niet gezien als een verzameling opportunistische adviezen om een zaak hoe dan ook te winnen, maar als een vroege bijdrage aan het opstellen van ¿regels voor redelijke discussies¿
 2. Retorische teksten zijn persuasieve teksten. Retorica staat hier voor de ars persuadendi, de kunst om te overtuigen en te overreden. Ten tweede slaat retorica op een bepaalde stijl. Een retorische stijl is een opvallende,artificiele stijl die zich kenmerkt door effectvol gebruik van stijlfiguren enbeeldspraak
 3. In dit artikel laat ik zien dat de klassieke retorica (in het Achterhoeks: sprekken) nog steeds wordt toegepast in copywriting anno 2019. Daarvoor moeten we eerst even de vraag beantwoorden: wat is retorica? In de kern is het simpelweg 'het opbouwen van een goed verhaal'

In de klassieke oudheid is de theoretische basis voor retorica gelegd. Retorica was zowel in het oude Griekenland als in het Romeinse rijk een vast onderdeel van het school- curriculum en er zijn verschillende handboeken over geschreven. De kennis was gebaseerd op een enorme praktijkervaring, met name in de rechtspraak en in de politiek Blok 3 gaat over klassieke retorica. Blok 4 is gewijd aan moderne retorische benaderingen. Periode. Docent Dr. L. van Poppel Studiegidsnummer 5582K21H Credits 5 EC Niveau 200 Locatie Leiden Voertaal Nederlands Faculteit Geesteswetenschappen Brightspace Ja Maakt deel uit van. Nederlandse taal en cultuur Bachelor Klassieke retorica : haar inhoud, functie en betekenis A. D Leeman, A. C Braet Published in 1987 in Groningen by Wolters-Noordhoff/Forsten Dienstverlenin

Vijf fasen van de retorica, een handige communicatie tool

Klassieke Retorica - Marve

Retorica [Aristoteles] - Retorica is een Oud-Griekse verhandeling, in de 4e eeuw v.Chr. geschreven door Aristoteles, over de kunst van het overtuigen. In het Grieks is het getiteld Ἡ Τέχνη Ῥητορική, de Latijnse vertaling luidt Ars Rhetorica. Het staat ook bekend onder andere namen, waaronder de Kunst van Retorica.. De grondslagen en leerstukken van de klassieke retorica komen aan de orde, zoals de overtuigingsmiddelen ethos, pathos, logos, de rol van de argumentatie ten opzichte van het narratief, de compositie van een juridisch betoog en de keuzes met betrekking tot taal, beeld en stijlvormen De term retorica is afkomstig uit het oude Griekenland en staat vrij vertaald voor welsprekendheid. Hiermee wordt inhoudelijk de vaardigheid om zichzelf staande te houden in een discussie bedoeld, wat in de praktijk voornamelijk werd gebruikt in de politiek en de rechtspraak In de klassieke retorica worden drie stijlniveau's onderscheiden, de drie genera dicendi: 1. de hoge stijl (genus grave, sublime of grande), geschikt voor verheven onderwerpen, zoals emotionele passages in redevoeringen en treurspelen; het genus grave mag niet door overdrijving ontaarden in het genus sufflatum, de bombastische stijl

De Redelijkheid van de Klassieke Retorica: de bijdrage van klassieke retorici aan de argumentatietheorie: Braet, A., Braet, Antoine: Amazon.n middeleeuwse retorica geleid, ook bij enkele prominente historici van de retorica zoals E. R. Curtius en Brian Vickers. Het is echter een weinig historische benadering. Willen we aard en functie van de retorica in de middeleeuwen begrijpen dan moeten we allereerst afstand doen van de gedachte dat we alle post-klassieke ontwikkelingen met de. Op die manier paste hij de basisregels van de klassieke retorica toe. Die regels zijn ooit opgesteld door Aristoteles. Maar Marjon Spolders, gespecialiseerd in retorica, vindt dat ze sprekers van.

Een onderzoek naar de klassieke retorica in redevoeringen

De cultuur en teksten van de klassieke oudheid zijn nog steeds een inspiratiebron voor onze moderne wereld. Met Griekse en Latijnse taal en cultuur onderzoek je alle aspecten van de Griekse en Romeinse oudheid. Van de komedies van Aristophanes tot en met het Latijn van de Renaissance. Van de filosofi In de klassieke retorica, merkt George A. Kennedy, werden oraties geclassificeerd in een aantal formele genres, elk met een technische naam en bepaalde conventies van de structuur en de inhoud ( de klassieke retorica en zijn christelijke en seculiere traditie, 1999). De belangrijkste categorieën van redevoeringen in de klassieke retorica waren deliberatieve (of politieke), gerechtelijke.

De klassieke retorica had van oudsher betrekking op speeches en dan meestal op speeches over juridische of politieke onderwerpen. De retorica heeft zijn oorsprong in een bij uitstek verbale cultuur, waarbij er wel er wel beelden en schilderingen werden gebruikt, maar zelden als illustratie bij een tekst of toespraak. 6.2 Moderne retorica De klassieke retorica Ondanks dat de klassieke retorica nog in de jaren voor Christus gevestigd is, is er nog veel van terug te vinden in de m Retorica: vormen van overtuigen Wanneer anderen willen dat we iets doen of onze overtuigingen willen beïnvloeden in bijvoorbeeld een debat of discussi De klassieke retorica Ondanks dat de klassieke retorica nog in de jaren voor Christus gevestigd is, is er nog veel van terug te vinden in de m Moederinstinct in overdrive Dankzij haar moederinstinct weet een moeder wat haar kind nodig heeft en beschermt ze haar kind In de klassieke retorica is er inderdaad wel degelijk een grens: een die zelfs voorafgaat aan het welsprekende overtuigen, als een randvoorwaarde. Die grens ligt bij de zaak zelf die aan de orde is. Die is namelijk ongewis en elke uitsprak hierover, hoe persuasief ook, overstijgt niet de grens van het waarschijnlijke Haye van der Werf Het Corona-virus en de 'intelligente lock down' hebben het Nederlandse onderwijslandschap ingrijpend veranderd. Afstandsleren, digitale instructie en ict-vormen van toetsing zijn de nieuwe normaliteit geworden.Wat na bijna 40 jaar ploeteren, inclusief het 'Waddenproject', Investeren in voorsprong en talloze andere stimuleringsprojecten moeizaam tot stand leek te.

Geleerden algemeen over eens dat de herontdekking van een groot aantal belangrijke manuscripten van de klassieke retorica (met inbegrip van Cicero's De Oratore) markeerde het begin van de Renaissance retoriek in Europa. James Murphy merkt op dat in het jaar 1500, slechts vier decennia na de komst van de boekdrukkunst, de gehele Ciceroniaanse corpus was al beschikbaar in gedrukte vorm in. Retorica. Retorica (Ῥητορική). (I) Griekse retorica.Met de term r. wordt niet alleen de praktische beoefening van de welsprekendheid bedoeld, maar ook en vaak vooral de daarop betrekking hebbende theorie en techniek. Het griekse woord ῥήτωρ betekent zowel 'redenaar' als 'theoreticus, leraar (in de welsprekendheid)'; de Romeinen daarentegen maken onderscheid tussen orator en. De humanisten vereerden de grote klassieke geschiedschrijvers als nauwe­ lijks te benaderen leermeesters en autoriteiten en waar imitatie gewenst is ontstaat de behoefte aan een theorie. Wat de humanisten nu deden was in feite het toe­ passen van de regels van de klassieke retorica op de geschiedschrijving Klassieke retorica | ISBN 9789062430741 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken De klassieke retorica verschaft ons een overzicht van middelen en termen om die zaken die overtuigingskracht beïnvloeden te benoemen, aangevuld met enkele moderne elementen. Ethos, pathos en logos. Een belangrijk inzicht uit de retorica is de indeling van de soorten overtuigingsmiddelen in ethos, pathos en logos

Beeldcom les5

Redevoering - Wikipedi

 1. Retorica. De kunst van de retorica is onlosmakelijk verbonden met de politiek. Al in het klassieke Athene was het voor politici essentieel via redevoeringen medestanders te mobiliseren en zo beleid naar de eigen hand te zetten. De Romeinen verfijnden het tot een ware kunst,.
 2. Exordiale en peroratieve argumentaties in de klassieke retorica en de moderne praktijk 85 publiek, of bepaalde belangrijke personen of de goden of het staatsbelang aangaan. Eerder, in 1.22, schrijft hij dat het publiek benivolus gemaakt kan worden door opmer-kingen te ontlenen aan onze eigen persoon, onze tegenpartij, de juryleden en de zaak i
 3. De retorica is een schepping van de klassieke oudheid. In het Athene van de vijfde eeuw voor Christus worden retoren belangrijk. Dan, in de vierde eeuw, ontstaat het beroep van leermeester in de.
 4. der aansluit op de klassieke retorica. Dit wordt verwacht, omdat de klassieke retorica ervan uitgaat dat een speech mee
 5. De redelijkheid van Klassieke Retorica bevat een ongewone kijk op de klassieke retorica. Deze wordt nu niet gezien als een verzameling opportunistische adviezen om een zaak hoe dan ook te winnen, maar als een vroege bijdrage aan het opstellen van 'regels voor redelijke discussies'
 6. Klassieke retorica: haar inhoud, functie en betekenis: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven

Samenvatting Klassieke en moderne retorica: Vraag- en

 1. Retorica (van het Griekse woord ῥήτωρ, rhêtôr, spreker, leraar; oude Nederlandse spelling rhetorica met -rh) is de uit de klassieken voortgekomen oudste westerse teksttheorie. De term staat vo [..
 2. ister van Buitenlandse Zaken kent de argumentatieregels van Aristoteles, weet Casper de Jonge. 18 augustus 201
 3. Opleidingsmodules Retorica Naast psychologie speelt ook kennis en ervaring met retorica een belangrijke rol, retorica is immers de klassieke kunst van het overtuigen in het openbare leven. De klassieken onderscheidden drie situaties: politieke, juridische en andere publieke gelegenheden (bijv. bij ceremonies als begrafenissen, jubilea, prijsuitreikingen, enz.)
Seminar: Retorica in Rome | KNIR

Klassieke Retorica, Taal- En Literatuuronderwijs. VAKTAAL 29 (1-2): 12-13. Chicago author-date (all authors) De Temmerman, Koen. 2016. Klassieke Retorica, Taal- En Literatuuronderwijs. VAKTAAL 29 (1-2): 12-13. Vancouver. 1. De Temmerman K. Klassieke retorica, taal- en literatuuronderwijs De Redelijkheid van de Klassieke Retorica | ISBN 9789087280239 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken De klassieke retorica als regels voor redelijke discussies uiteengezet in unieke visie. Dit boek bevat een ongewone kijk op de klassieke retorica. Deze wordt nu niet gezien als een verzameling opportunistische adviezen om een zaak hoe dan ook te winnen, maar als een vroege bijdrage aan het opstellen van regels voor redelijke discussies De kunst van redeneren en overtuigen, vraagt veel meer dan argumenten alleen. Met eindeloze debatten kun je geen bedrijf leiden, product verkopen of mensen in beweging zetten. Onze docenten combineren de meest waardevolle elementen uit zowel de klassieke- als moderne retorica die je kunt inzetten om mensen voor je boodschap te winnen In Retorica - de kunst van het overtuigen - maakt de student kennis met de klassieke retorica, en haar hedendaagse toepassing in democratie, justitie en ceremonie, en verwerft de student inzicht in de culturele waarde van de retorica, die in dit vak uitdrukkelijk verbonden worden met de empirische bevindingen van de hedendaagse cognitieve wetenschappen: van Aristoteles tot Kahneman, van.

Retorica - de betekenis volgens XYZ van de klassieke muzie

Kennismaking met de herleving van de klassieke retorica in de 20ste en 21ste eeuw in de argumentatietheorie en de kritische retorica, en de opgedane kennis leren toepassen bij de analyse van moderne literaire en niet-literaire teksten. Rooster. Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur. Onderwijsvorm. Hoorcollege. Toetsin De klassieke retorica werd beschreven in werken door retorici zoals Aristoteles, Cicero (106-43 v. Chr.) en Quintilianus (ca. 40-100 na Chr.). De retorica kan vanuit verschillende perspectieven worden besproken: als een praktische vaardigheid, een vorm van filosofie en een theorie. In dit onderzoek zal de retorica vanuit ee

Retorica - de logos, ethos en pathos van het overtuigen

 1. De vijf fasen van de retorica : Cicero schreef in zijn De Oratore (boek 1, xxxi, 142-143): Elke activiteit en vaardigheid van een redenaar behoort bij één van vijf fasen.Eerst moet hij stuiten op wat hij moet zeggen; dan moet hij zijn ontdekkingen juist behandelen en ze rangschikken, niet alleen op ordelijke wijze, maar met een onderscheidend oog voor het exacte gewicht als het ware van.
 2. De klassieke retorica kan op die vraag een antwoord geven. De retorische theorie geldt als een uitvinding van de Sicilianen Corax en Tisias (5e eeuw v.Chr.) en kwam tot grote bloei in Athene en Rome. In het eerste deel van de lezing zal de aandacht uitgaan naar de hoofdzaken van de retorische theorie bij de Grieken en de Romeinen:.
 3. Retorica in Rome March 28, 2019 by Daniël van der Maas . Wil je leren spreken als Cicero op het Cicero en Quintilianus. Deze helden van de klassieke oudheid werden opgevolgd door grote christelijke denkers zoals Augustinus. Ook zijn retorische en filosofische onderwijs komt aan bod
 4. klassieke retoricaArchief. Spreken is zilver en goud? Door Victor Vlam Gepubliceerd op 7 augustus 2008 1 reactie. Morgen beginnen de Olympische Spelen in China. De moderne Spelen zijn bijna onvergelijkbaar met hun voorganger uit de klassieke oudheid. In ieder geval is een.

Oude en nieuwe retorica Onze Taa

Om te kunnen onderzoeken of huidige leiders aan de idealen op het gebied van retorica die in de Oudheid aan een leider werden gesteld voldoen, hebben we eerst de klassieke retorica bestudeerd. Veel informatie over de klassieke retorica hebben we kunnen vinden in boeken, maar ook het internet hebben we ter ondersteuning geraadpleegd. 2 op de eigen school een lessenreeks over de retorica te geven, zelf speechopdrachten te ontwerpen en. de leerlingen van constructieve feedback te voorzien aan de hand van de retorische theorie. We behandelen de basisbeginselen van de klassieke retorica aan de hand van Aristoteles, Cicero en Quintilianus

Klassieke retorica In de oudheid was de retorica zo belangrijk dat het zelfs als apart vak op school werd gegeven. Alle grote mannen uit de klassieke geschiedenis waren goede sprekers, zoals Perikles of Caesar. Ze moesten immers in staat zijn om grote volksmassa's of hele legioenen soldaten van hun gelijk te overtuigen Retorica (van het Oudgriekse woord ῥήτωρ, rhêtôr, 'spreker', 'leraar'; oude Nederlandse spelling rhetorica met rh-), letterlijk 'redenaarskunst', of 'welsprekendheid', is de kunst van het spreken in het openbaar. Retorica, dat uit de klassieke oudheid is voortgekomen, is daarmee de oudste westerse teksttheorie. De term staat voor welsprekendheid, maar in uitgebreide zin slaat het op. Koop De redelijkheid van de klassieke retorica de bijdrage van klassieke retorici aan de argumentati van Braet, a. met ISBN 9789087280239. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n

Video: bol.com De redelijkheid van de klassieke retorica ..

Je houdt je hart vast – De Groene AmsterdammerHet klassieke Rome - Een hoorcollege over de

De Jongs boekje geeft in een kort bestek een snelcursus in de klassieke retorica en laat zien hoe belangrijk de inzichten daarvan nog steeds zijn als je een toespraak wil houden. Een TED-talk bijvoorbeeld, een genre dat De Jong herhaaldelijk aanhaalt: een praatje van 18 minuten waarin iemand iets echt belangrijks vertelt, het praatje van zijn leve [De redelijkheid van Klassieke Retorica bevat een ongewone kijk op de klassieke retorica. Deze wordt nu niet gezien als een verzameling opportunistische adviezen om een zaak hoe dan ook te winnen, maar als een vroege bijdrage aan het opstellen van 'regels voor redelijke discussies'. Klassiek-retorische begrippen als stasis (geschil- of bewijslastpunt), enthymeem (enkelvoudige argumentatie. In dit 12EC-vak worden de studenten - maximaal 30 - in 16 weken ingeleid in de kunst van het overtuigen, zoals deze ontwikkeld is in de klassieke en moderne retorica, en ondersteund wordt door de empirische bevindingen van de moderne cognitieve wetenschappen: van Aristoteles tot Kahneman, van enthymeem tot framing

Daarbij wordt teruggegrepen op de klassieke retorica, maar bij de behandeling wordt zo weinig mogelijk gebruikgemaakt van Grieks en Latijn en de gebruikte voorbeelden zijn overwegend hedendaags. Het overzicht legt een basis voor een analyse van alle retorische aspecten van mondelinge en schriftelijke betogen Het repertoire van de klassieke retorica blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. Een gesprek over ethos, pathos en logos, met een antwoord op de vraag naar het ideale managementboek. Artikel lezen. preview. Cicero leest Covey - Retorica in populaire managementboeken In de klassieke retorica werden deze vaardigheden al tweeduizend jaar geleden bestudeerd en onderwezen. Nog steeds passen we deze kennis in de praktijk toe maar nu in een modern jasje. De oude wijsheid van de retorica wordt in de workshop vertaald aan de hand van moderne inzichten over effectieve overtuigende technieken en ga je hiermee zelf actief aan de slag

Klassieke retorica Een politicus die een metafoor gebruikt, stapt in een politieke traditie die teruggaat tot de klassieke oudheid. Welsprekendheid was in de klassieke oudheid van groot belang; een goed betoog kon in de rechtbank, volksvergadering of senaat het verschil maken tussen leven en dood, tussen oorlog en vrede De klassieke retorica specificeert de onderdelen van een goed opgebouwd betoog aldus: - Exordium: de inleiding - Narratio: de uiteenzetting - Propositio: de stelling - Argumentatio: de argumenten - Digressio (optioneel): de uitweiding - Peroratio: de afsluiting. Deze elementen komen aan de orde in Opbouw De klassieke retorica specificeert de onderdelen van een goed opgebouwd betoog aldus: - Exordium: de inleiding - Narratio: de uiteenzetting - Propositio: de stelling - Argumentatio: de argumenten - Digressio (optioneel): de uitweiding - Peroratio: de afsluiting Deze elementen komen aan de orde in Opbouw

Het begrip retorica - hypothesi

De klassieke retorica wordt ofwel louter op negatieve wijze ofwel helemaal niet met drogredenen geassocieerd. De negatieve associatie berust op het idee dat de klassieke retorica bestaat uit een verzameling adviezen voor het hoe dan ook je gelijk halen, niet in de laatste plaats door drogredenen te begaan retorica, die de komende jaren uitgewerkt zullen worden. De klassieke retorica is een systeem van regels dat in de oudheid geleidelijk aan is uitgewerkt en steeds werd aangevuld. Ik wilde niet dat de lessen in retorica zich zouden beperken tot de klassiek talen. Het was mijn ambitie om door di op retorica juist in onze tijd zinvol en zelfs noodzakelijk. Daaraan wil ik een bijdrage leveren. De waarheidsopvatting van de klassieke oratoren Retorica of redenaarskunst kan worden gedefinieerd als de kunst om goed en overtuigend te spreken. Het gaat dus enerzijds om aantrekkelijk, mooi en eloquent spreken. Dit is retorica Klassieke retorica: haar inhoud, functie en betekenis. Anton Daniël Leeman. Wolters-Noordhoff/Forsten, 1 jan. 1987 - 158 pagina's. 0 Recensies. Overzicht van geschiedenis en stelsel van de klassieke retorica. Wat mensen zeggen - Een review schrijven. We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen

Klassieke retorica in moderne copywritin

De redelijkheid van Klassieke Retorica bevat een ongewone kijk op de klassieke retorica. Deze wordt nu niet gezien als een verzameling opportunistische adviezen om een zaak hoe dan ook te winnen, maar als een vroege bijdrage aan het opstellen van 'regels voor redelijke discussies'. Klassiek-retorische begrippen als stasis (geschil- of bewijslastpunt), enthymeem (enkelvoudige argumentatie. In klassieke retoriek, merkt George A. op Kennedy, oraties werden geclassificeerd in een aantal formele genres elk met een technische naam en bepaalde conventies van structuur en inhoud (Klassieke retoriek en zijn christelijke en seculiere traditie, 1999).De belangrijkste categorieën oraties in de klassieke retoriek waren deliberatief (of politiek), gerechtelijk (of forensisch), en. Retorica wordt al sinds de klassieke oudheid (Aristoteles, Cicero, Quintilianus) omschreven als de kunst van het overtuigen door welsprekendheid. De combinatie van beiden, welsprekend een overtuigend verhaal neerzetten, doet ertoe. Het kabinet doet het bij monde van premier Rutte op beide punten wat mij betreft heel goed

Vrijwel elk hoofdstuk wordt ingeleid met een 'klassiek' citaat - Aristoteles heeft de hoofdrol -, maar de klassieke retorica komt niet in elke bijdrage expliciet aan bod. Persoonlijk vind ik dit een verademing: veel 'actualisatie' van de klassieken werkt toch een beetje geforceerd, en dat ethos , pathos en logos nuttige concepten zijn weten we inmiddels wel Retorica wordt vaak als het tegengestelde van de dialectiek gezien. Dialectiek is ontstaan uit praktische overwegingen, namelijk jezelf kunnen verdedigen in een vergader- of rechtszaal. Rondtrekkende leraren, sofisten genaamd, Klassiek syllogisme en retorisch syllogisme. De klassieke retorica gaat (zoals alles) terug tot Plato. Mariëtte Willemsen geeft een overzicht van het denken over welsprekendheid in de Griekse en Romeinse wijsbegeerte. Hoewel er verschillende soorten speeches bestaan en die ook verschillende doelen kunnen hebben, komt altijd de drie-eenheid ethos, pathos en logos terug De klassieke retorica was er bij uitstek op gericht om mensen te overtuigen. De indeling van een tekst volgens de klassieke retorica is nog steeds bijzonder bruikbaar bij het schrijven van een scriptie of een presentatie. Die indeling is als volgt

Nieuwsbrief 9

In de Romeinse samenleving speelden recht en retorica een grote rol. Met een selectie van aansprekende onderwerpen uit de Romeinse beschavingsgeschiedenis laat Jan Lokin zien hoezeer het klassieke Rome ons Westerse denken over maatschappij, politiek en recht heeft vormgegeven De klassieke retorica heeft een universele pretentie: volg haar regels en je zult je gehoor overtuigen, in welke eeuw en in welke stad dat gehoor ook leeft. Maar sinds we geluid en beeld kunnen opslaan, weten we dat waarschijnlijk niet werkt. De toespraken van Hitler en Mussolini zien er helemaal niet meer meeslepend uit, maar een beetje. Tag: Retorica Afstandsonderwijs, KomenskyPost info, MBO, PO, VMBO, VO. Wat we kunnen leren van de klassieke retorica in tijden van Corona. april 18, 2020 — 2 Comments. Abonneer je op dit Blog via E-mail. Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten Anders dan klassieke talen doet vermoeden, is het onderwerp zeer divers en kan het zelfs erg actueel zijn. De Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben door de eeuwen heen hun sporen achtergelaten en de klassieke oudheid heeft zichtbaar doorgewerkt in latere perioden

De themaessays die volgen, werpen verder licht op retorica en filterbubbels, zowel met een blik op de geschiedenis, als met een oog naar de actualiteit. Het openingsessay van Emanuel Rutten richt zich op de klassieke retorica, en haar verhouding tot de wijsbegeerte De klassieke retorica biedt ta! van 'vormen van spreken', niet alleen om zelf meer gehoor te vinden, maar ook om het publieke debat in organisaties te verlevendigen en 'discours' te ontwikkelen, dat wil zeggen een gesprekscultuur waarin hete hangijzers of heftige kwesties openhartig besproken worden De klassieke retorica onderscheidde vijf fasen in de voorbereiding (dit vormt nog steeds de basis van elke presentatie): 1. Inventio of vinding. Verzameling van de meest overtuigende argumenten, citaten, etc. 2. Dipositio of ordening. Het gevonden materiaal wordt vervolgens geordend tot een logisch geheel Cicero leest Covey - Retorica in populaire managementboeken. Situatie: Stephen R. Covey is in Nederland om het 350.000-ste exemplaar van de Nederlandse vertaling van zijn 7 Habits of effective leadership in ontvangst te nemen. Marcus T. Cicero, de beroemde Romeinse redenaar uit de eerste eeuw v Chr. is hier op vakantie; hij heeft de grens van het Romeinse rijk als bestemming uitgekozen

Cas Goossens: "Retorica 55" - Klein SeminarieRetorica

Klassieke en moderne retorica, 2018-2019 - Studiegids

6 Retorica en cognitie Arie Verhagen 6.1 Inleiding: het retorische karakter van taal Op dinsdag 11 september 2OO1 werden er enkele gigantische gecoördineerde terroristische aan-slagen gepleegd op het World Trade Center in New York en op het Pentagon, het gebouw van het Amerikaanse ministerie van defensie in Washington Een onderzoek naar de klassieke retorica in redevoeringen van twee grote redenaars Cicero ( v. Chr.) Anne van Schaik 6Ga Profielwerkstuk Latijn Mevrouw De Koning Obama (1961 nu) Inhoudsopgav

Klassieke retorica : haar inhoud, functie en betekenis

Timmermans hield zich goed aan klassieke retorica De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken kent de argumentatieregels van Aristoteles, weet Casper de Jonge. CASPER DE JONGE Frans Timmermans maakte op 21 juli diepe indruk met zijn toespraak voor de VN Veiligheidsraad. Vier dagen na de vliegtuigramp in Oekraïne, waarbij 298 doden vielen Tweedehands exampleren van het boek 'De Redelijkheid van de Klassieke Retorica' van Braet, A. (ISBN 9789087280239 Tellegen-Couperus, O. E. (2007). Klassieke retorica en klassiek Romeins recht: Cicero's Pro Caecina in de Digesten.In Het woud van de retorica (pp. 181-192).SNL Succes Fortuyn lag in beheersing klassieke retorica Het goede ethos en het goede pathos waren in het optreden van Pim Fortuyn consequent aanwezig. Volgens A. Stevens is de domste fout die je als tegenstander kunt begaan, een succesvolle spreker moreel in diskrediet brengen, want je beledigt dan ook zijn publiek.... A. Stevens 27 mei 2002, 0:0

Denkfouten: Wij-bakken - Filosofie Magazine

De SHZG (Stichting het Zelfstandig Gymnasium) heeft in 2012 ten behoeve van het project Gymnasium-cum-Laude zes modules gepresenteerd met verrijkingsstof op het gebied van de Klassieke Talen. De modules zijn gericht op leerlingen van de 4e klas gymnasium met Grieks en/of Latijn. Via Youtube is een vijf minuten durend introductiefilmpje te bekijken Van klassieke retorica naar cognitieve stilistiek (1997) • E. Sjoer & A. Braet, 'Van welsprekendheidsleer tot communicatiekunde; twee eeuwen universitaire taalbeheersing' in Onze taal 66 (1997), p. 204-206 • N. Moser, De strijd voor rhetorica: poëtica en positie van rederijkers in Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620 (2001) • W. Jost & W. Olmsted (red.), A. De ontwikkeling van de klassieke retorica begon met het optreden van de sofisten in het Griekenland van de zesde en vijfde eeuw voor het begin van onze jaartelling. Sofisten wa-[p. 53] ren rondtrekkende leraren die onder meer onderricht gaven in spreken in het openbaar en in debatteren De klassieke oudheid wordt steevast genoemd als de bakermat van onze moderne Europese samenleving. Elementen van antieke taal, literatuur, mythologie, kunst en architectuur, filosofie en retorica zie je terug in het hier en nu. Om dat hier en nu te begrijpen, heb je kennis nodig van de talen en culturen die aan de oorsprong liggen

 • Ruby Tuesday betekenis.
 • Mollenklem Brico.
 • Logo en visitekaartjes maken.
 • Terenzi Horror Nights Europa Park.
 • Genealogie familienamen.
 • Biotine hond.
 • Barbell Rogue.
 • Verbruik Kia Picanto 1.2 2012.
 • Prepaid tourist sim singapore.
 • Uggs diervriendelijk 2020.
 • Schminken prinses.
 • Polycarbonaat bewerken.
 • CBD olie Amsterdam Genetics.
 • Karwei Trevor.
 • Chelsea DeBoer zwanger.
 • Solo hope.
 • 2 steden ziekenhuis Waalwijk.
 • Maanvissen kweken.
 • Pretecho Alkmaar.
 • Spellingsfouten controleren.
 • Hotel Molenbos.
 • Rotpunkt dealers Nederland.
 • Paprikaplant water geven.
 • Bijenkorf omslagdoek.
 • Restaurant Soesterdal.
 • Historiekaart werkt niet.
 • Paverpol action.
 • Lakers trade rumors.
 • Muur manden.
 • Presentatoren VTM.
 • Oracle download.
 • Scillonian ferry.
 • Dagboek van een Minnares 259.
 • Persweeën wegpuffen.
 • Marktgevoel ervaringen.
 • Aluminium ramen Schüco.
 • MobileIron distributor.
 • Judo slip overslaan.
 • Tagatesse recepten.
 • Nam June Paik Stedelijk.
 • Xbox One controller tweedehands.